(c) kaunas.lt archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegija trečiadienį vėl svarstė klausimą dėl Kauno 2-osios klinikinės ligoninės ir Kauno Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės sujungimo. Tokiu būdu sujungiant įstaigas atsirastų nauja Kauno savivaldybės ligoninė, kuri įgytų respublikinės ligoninės statusą.

Savivaldybės administracija, siekdama rasti optimalų sprendimą dėl ligoninių sujungimo, sudarė darbo grupę, kuri turėjo suformuoti savivaldybei įstaigų valdymo tobulinimo ir teikiamų paslaugų kokybės optimizavimo aspektus. Darbo grupės išvados 2009 m. gruodžio 16 dieną buvo pristatytos Kolegijos nariams.

Darbo grupė pasiūlė miesto tarybai pritarti, kad Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė ir Kauno 2-oji klinikinė ligoninė būtų reorganizuojamos.

Išvadose buvo teigiama, jog darbo grupė atsižvelgė į minėtą Vyriausybės nutarimą, kuriame aiškiai sakoma, kad minėtos dvi ligoninės turi būti sujungtos, taip pat išklausė kiekvienos ligoninės vadovų pozicijas apie tolesnę gydymo įstaigų veiklą. Darbo grupės sprendimas paremtas siekiu pagerinti miestiečiams teikiamų paslaugų kokybę ir optimizuoti pačių įstaigų veiklą. Šiuo atveju nei pacientai, nei jungiamų įstaigų personalas nenukentėtų.

Klausimą dėl ligoninių sujungimo miesto taryba turėjo spręsti gruodžio 28 dieną, tačiau klausimas buvo išbrauktas iš darbotvarkės. Posėdžio metu miesto meras, kreipdamasis į tarybos narius, paprašė neskubėti ir nepriiminėti jokių sprendimų dėl ligoninių sujungimo, kol nebus įvertintos visos esamos aplinkybės. Miesto vadovo nuomonę palaikė dauguma Tarybos narių, todėl klausimo svarstymas buvo atidėtas.

Meras Andrius Kupčinskas, siekdamas išsiaiškinti situaciją dėl restruktūrizavimo terminų, kreipėsi į Sveikatos ministeriją. Vasario 20 d. ministerija raštu informavo, jog Savivaldybė galutinį sprendimą dėl ligoninių sujungimo privalo priimti iki balandžio 1 d. Kitu atveju iškiltų grėsmė, kad ligoninės negaus reikiamo finansavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo.

„Įvykdžius sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo trečiojo etapo programą, visos ligoninės bus suskirstytos į tris lygmenis: rajono, regiono ir respublikines. Nepriėmus sprendimo, Raudonojo Kryžiaus klinikinė ligoninė įgautų rajono lygmens ligoninės statusą, o Kauno 2-oji klinikinė ligoninė – regiono. Tuomet iškyla pavojus, kad nemažai stacionarių teikiamų paslaugų, ypač chirurginės paslaugos, nebus finansuojamas iš valstybės biudžeto“, – kalbėjo Socialinių reikalų departamento direktorius Gediminas Jankus.

Kolegijos nariai nemažai diskutavo, kaip šių ligoninių sujungimas palies darbuotojus, pacientus, paslaugų kokybę.

Teisės departamento direktorius Dainius Ratkelis akcentavo, jog gydytojai kaip dirbo, taip ir dirbs tose pačiose darbo vietose. Tiesiog jie bus informuoti apie pasikeisiančias darbo sąlygas po įstaigos reorganizacijos. Bus skelbiamas naujas konkursas naujos ligoninės direktoriaus pareigoms užimti.

Pacientai ir toliau bus priimami ir gydomi tose pačiose ligoninėse, kaip ir iki šiol, toliau gaus kokybiškas paslaugas.

Miesto meras pabrėžė, jog labai svarbu atsižvelgti į kylančią grėsmę, kad jeigu savivaldybė nepriims artimiausiu metu galutinio sprendimo, gyventojai gali nukentėti. „Dalis teikiamų paslaugų bus nefinansuojamos, tai labiausiai pajustų pacientai. Reikia įpareigoti administraciją rengti sprendimo projektą dėl Raudonojo Kryžiaus klinikinės ligoninės ir Kauno 2-osios klinikinės ligoninės sujungimo, atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimą“, – sakė meras A. Kupčinskas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: