Šalyje registruota per 2 tūkst. bedarbių mokytojų
(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Rugpjūčio 26 d. Lietuvos darbo biržos duomenų registre buvo 222,9 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 10,78 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Artėjant naujiems mokslo metams, aktuali pedagogų situacija darbo rinkoje. Rugpjūčio 1 d. šalyje buvo registruota per 2 tūkst. bedarbių mokytojų – 15 proc. mažiau nei pernai. Nuo metų pradžios iš viso gauta 250 darbo pasiūlymų pedagogams – 17 proc. mažiau nei 2010 metais.

Daugiausia laisvų darbo vietų yra papildomojo ugdymo dalykų, chemijos, anglų ir lietuvių kalbų, dailės mokytojams Vilniaus, Klaipėdos ir Kauno regionuose.

„Atsižvelgdama į sumažėjusią pedagogų paklausą darbo rinkoje, Lietuvos darbo birža bedarbiams mokytojams su aukštuoju išsilavinimu skyrė didelį dėmesį, jiems pasiūlydama įgyti naujų kompetencijų.

Daugiausia jų rinkosi verslo paslaugų vadybininko, finansininko, verslo administratoriaus, apželdinimo techniko, socialinio darbuotojo kursus.

Pedagogai, dalyvaujantys perkvalifikavimo programose, sudaro iki 20 proc. visų dalyvių, – komentuodamas situaciją darbo rinkoje, sakė Lietuvos darbo biržos direktorius Mindaugas Petras Balašaitis.

„Nuo šių metų liepos mėnesio pradėjus įgyvendinti naują ESF finansuojamą projektą „Integravimo į darbo rinką skatinimas“, bedarbiai pedagogai su aukštuoju išsilavinimu vėl turės galimybę tobulinti turimas profesines kvalifikacijas aukštosiose mokyklose“, – pažymėjo LDB vadovas.

Per savaitę teritorinės darbo biržos bedarbio statusą suteikė 4,7 tūkst. asmenų. Besiregistruojančio jaunimo iki 25 m. amžiaus dalis išliko panaši kaip ir ankstesnes savaites – 28,5 proc. visų registruotų bedarbių. Daugiausia jaunimo buvo registruota liepos pirmąją savaitę – 48,3 proc. visų registruotų bedarbių.

Darbdaviai rugpjūčio 19-26 dienomis registravo 3,4 tūkst. laisvų darbo vietų.

Teritorinės darbo biržos padėjo įsidarbinti beveik 2 tūkst. darbo ieškančių žmonių.

Į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsti 385 bedarbiai. Daugiausia jų – 43,7 proc. dirbs viešuosius darbus, 28,8 proc. pradėjo veiklą įsigiję verslo liudijimus, 17,9 proc. įdarbinta subsidijuojant, 6,2 proc. dalyvaus įgūdžių įgijimo rėmimo programoje, 2,6 proc. mokysis profesijos ir 0,8 proc. įdarbinta rotacijos būdu.

Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos 36,2 tūkst. (arba 16,2 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta 696. Baigta mokėti 1,1 tūkst. bedarbių, iš jų – 11,2 proc. anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: