(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Penktadienį Kauno miesto savivaldybėje surengtas seminaras „Naujų neįgaliųjų įdarbinimo iniciatyvų skatinimas”. Seminare dalyvavo Kauno miesto mero pavaduotojas Algimantas Kurlavičius ir miesto Tarybos narė Loreta Kudarienė.

„Svarbu padėti neįgaliesiems įsidarbinti, atrasti tą darbą, kuriame jie gali save realizuoti. Turime puikių pavyzdžių, kai neįgalieji sėkmingai dirba informacinių technologijų ir paslaugų srityse. Manau, šis seminaras yra puiki proga skleisti informaciją ne tik tarp neįgaliųjų organizacijų, bet ir darbdavių tarpe”,- sveikindamas seminaro dalyvius sakė A. Kurlavičius.

Seminaro organizatorių, „Lietuvos neįgaliųjų forumo”, atstovų teigimu, Lietuvoje dirba tik 10,5 procentų iš potencialiai galinčių dirbti neįgaliųjų.

„Nedarbas tarp psichikos negalią turinčių Lietuvos gyventojų siekia net 70 procentų. Tokius skaičius pateikia Lietuvos darbo birža. Neįgalūs bedarbiai sudaro tik 2-3 procentus visų įsidarbinusių asmenų”,- teigė seminaro organizatoriai.

Bandomųjų „Equal” projektų atlikti tyrimai parodė, jog lėšos, skirtos neįgaliųjų kvalifikacijos kėlimui ir perkvalifikavimui, praktiškai neturėjo įtakos jų įdarbinimui. Būtinas darbo vietų neįgaliesiems steigimas.

„Pavyzdį pirmiausia turėtų parodyti valstybinės institucijos, tuo pačiu paskatindamos ir privatųjį sektorių naudoti visus įmanomus žmogiškuosius resursus ir į negalią žiūrėti kaip į pridėtinę žmogaus vertę. Mūsų projektas yra orientuotas į savivaldybių Lietuvoje aktyvinimą įdarbinti neįgaliuosius”,- teigė Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai.

Apie Lietuvos neįgaliųjų forumą

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas” yra pelno nesiekianti savanoriška, nepriklausoma, nepolitinė organizacija. Jos tikslas – ginti žmonių su negalia pilietines, socialines ir ekonomines teises. Savo veikloje LNF vadovaujasi lygių galimybių visiems ir neįgaliųjų nediskriminavimo principais.

Asociacija skleidžia informaciją apie neįgaliųjų socialinę padėtį bei socialines programas, savo veikla prisideda prie aktualių socialinių klausimų sprendimo. Taip pat dalyvauja formuojant šalies socialinę politiką, numato, analizuoja perspektyvias, prioritetines socialinės politikos kryptis ir jas įgyvendina.

Organizacija skatina neįgaliųjų socialinių problemų mokslinius tyrimus, leidžia mokslinio ir populiaraus turinio leidinius bei kitas publikacijas, rengia seminarus, mokymus, konferencijas. Daugiau apie šia asociaciją internete www.lnf.lt

Naujienos iš interneto

Sponsored video

Taip pat skaitykite: