(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Lapkričio 15 d. 10 val. Kauno apskrities viešojoje bibliotekoje (K. Donelaičio g. 8) organizuojama konferencija „Lietuvos kultūros paveldas – Europos skaitmeninės erdvės link” visiems, neabejingiems kultūros paveldo išsaugojimui ir jo prieinamumo plėtrai bei integracijai į Europos skaitmeninę erdvę.

Kultūros paveldo skaitmeninimas vyksta jau ne pirmą dešimtmetį – tai ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos prioritetas. Europos kultūros paveldo prieinamumas yra svarbus skatinant kultūrų įvairovę, vienijant žmones, stiprinant daugiakalbę ir daugiakultūrę Europą. Šiais metais Europos Komisijos priimtoje Europos skaitmeninėje darbotvarkėje (pirmoje iš septynių pagrindinių iniciatyvų, įgyvendinamų pagal pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategiją „Europa 2020″) kultūros paveldo išsaugojimui elektroninėje erdvėje skiriamas ypatingas dėmesys. Skaitmeninimas pagerina prieigą prie vietinio kultūros paveldo išteklių, išsprendžia vertingų kultūros paveldo kolekcijų naudojimo, saugojimo ir išliekamumo problemas. Šis procesas tęsis tol, kol reikšminga Europos kultūrinio paveldo dalis vienaip ar kitaip nebus prieinama skaitmeninėmis priemonėmis. Nuo 2008 m. interneto vartotojams jau prieinama daugiau nei keturis milijonus knygų, laikraščių, laiškų, muzikos kūrinių, filmų ištraukų, televizijos ir radijo laidų įrašų talpinanti daugiakalbė skaitmeninė biblioteka „Europeana”. Lietuvos atminties institucijoms, valstybei tapus ES nare, atsivėrė ne tik nauji keliai, bet ir iššūkiai – saugojant, puoselėjant ir integruojant regioninį kultūros paveldą į bendrą Europos informacinę erdvę.

Konferencijos tikslas – suburti skaitmeninimo specialistus bendrai diskusijai apie kultūros paveldo skaitmeninimo plėtrą, perspektyvas ir sklaidos galimybes Lietuvos ir Europos lygiu. Lietuvos atminties institucijų specialistai dalinsis kultūros paveldo skaitmeninimo patirtimi, aptars virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtrą, turinį ir paslaugas, saityno 2.0 technologijų taikymo perspektyvas, dokumentų skaitmeninimui parengimo modelius ir kt., bus diskutuojama apie naujas technologijas pristatant skaitmeninį turinį plačiajai auditorijai ir jo integraciją į Europos skaitmeninę erdvę. Savo patirtį, projektus, virtualius produktus, pasiektus rezultatus pristatys Kauno apskrities, Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės, Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės ir Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešųjų bibliotekų, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos, Lietuvos dailės muziejaus specialistai.

Konferencijos programa:

9.30 – 10.00 Dalyvių registracija

10.00 – 10.30 Įžanginis žodis. Asta Naudžiūnienė, Kauno apskrities viešoji biblioteka. Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė, Kauno Europos informacinis centras – Europe Direct
Sveikinimo žodis. Erika Buivydienė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

10.30 – 10.55 Pranešimai
Dr. Regina Varnienė-Janssen, Lietuvos nacionalinė biblioteka. „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra” (VEPS) – skaitmeninis paveldo turinys bei elektroninės paslaugos Lietuvai ir Europai

10.55 – 11.20 Dr. Zinaida Manžuch, Vilniaus universitetas. Skaitmenintas paveldas plačiajai auditorijai: saityno 2.0 technologijų galimybės

11.20 – 11.50 Kavos pertrauka

11.50 – 12.15 Rima Cicėnienė, dr. Daiva Narbutienė, Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. Dokumentų skaitmeninimas Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje: patirtis, pamokos, perspektyvos

12.15 – 12.35 Tatjana Timčenko, Vilniaus universiteto biblioteka. Dokumentų parengimo skaitmeninimui modeliai

12.35 – 13.00 Danutė Mukienė, Lietuvos dailės muziejus. Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras ir jo veikla

13.00 – 13.45 Pietūs

13.45 – 14.05 Jurga Bardauskienė, Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka. Kultūros paveldas I. Simonaitytės bibliotekoje: situacija ir problemos

14.05 – 14.25 Dalia Giniuvienė, Liucija Grušaitė-Kačerauskienė, Kauno apskrities viešoji biblioteka. Kaunistikos informacijos skaitmeninimas: retrospektyva ir perspektyva

14.25 – 14.45 Angelė Mikelinskaitė, Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka. Juozo Miltinio palikimo studijų centro fondo duomenų bazė miltinis.lt: rezultatai ir sklaida

14.45 – 15.05 Zita Tiukšienė, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka. Vilnijos kraštotyra virtualioje erdvėje

15.05 – 15.30 Diskusijos

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: