(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Siekiant aukštojo mokslo kokybės, tiek studentams, tiek dėstytojams būtina išmokti dalytis kompetencijomis ir kurti įvairiapusę pridėtinę vertę drauge. Aukštųjų mokyklų vadovybei, valstybės valdžiai reiktų sparčiau sudaryti tam tinkamas sąlygas. Lietuvos aukštajame moksle tuomet, pasak studentų atstovų, rastųsi mažiau „blefo“ ir daugiau „kaifo“.

Taip prieš naujuosius mokslo metus situaciją vertina šalies aukštųjų mokyklų Studentų atstovai. Paskutinį vasaros savaitgalį diskusijos apie studijų kokybę jie tradiciškai susibūrė į Lietuvos studentų sąjungos Asamblėją tema „Raktas į sėkmingas studijas“.

„Šių dienų Lietuvos aukštajame moksle vis dar stinga dėstytojų ir studentų bendro veikimo studijų siekinių link. Pačios aukštosios mokyklos savo studijų modeliais stokoja įvairovės, dėl to platesnių pažiūrų akademiniam jaunimui kartais sudėtinga rasti jų poreikius atitinkančias studijas gimtojoje šalyje. Daliai visuomenės aukštasis mokslas vis dar neprieinamas, studijų kokybės sąvoka miglota“, – kritiškai situaciją prieš naujuosius studijų metus Asamblėjoje vertino Studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis.

Anot studentų atstovo, Lietuvoje būtinas kuo platesnis sutarimas dėl to, kas vadintina studijų kokybe ir kaip vertinti pasiekimus šioje srityje. „Pačių studentų dalyvavimas studijų kokybės vertinime ir užtikrinime yra esminis. Deja, šiandien to itin trūksta. Išsprendus šią problemą, ledai pajudėtų tiek lokaliu (aukštųjų mokyklų vidaus) veiklos mastu, tiek visoje valstybėje“, – tikina Studentų sąjungos prezidentas D. Dikšaitis.

Asamblėjoje studijas ir jų kokybę dalyviai aptarė penkiais aspektais. Pirmąją renginio dieną vykusioje konferencijoje tam buvo skirtos specialios sesijos, pirmojoje kurių į studijų kokybę buvo žvelgiama per studijų infrastruktūros prizmę, antrojoje – per atvirumo socialinei įvairovei, trečiojoje ir ketvirtojoje – per gero studento ir gero dėstytojo, penktojoje – per studijų kokybės užtikrinimo studentų iniciatyvomis. Sesijų darbo rezultatais bus grindžiama tolesnė Studentų sąjungos ir aukštosiose mokyklose veikiančių studentų atstovybių veikla.
Sesijose studentų atstovai drauge dirbo su Lygių galimybių plėtros centro atstove Margarita Jankauskaite, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atstovu Ervinu Baubinu, nepriklausoma švietimo, žurnalistikos ir leidybos eksperte Lidija Laurinčiukiene, Europos studentų sąjungos vykdomojo komiteto nare ir Lietuvos studentų sąjungos Alumne Karina Ufert, Studentų sąjungos Almnu ir buvusiu Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentu Tadu Martusevičiumi bei Lietuvos kūno kultūros akademijos doc. dr. Remigijumi Gulbinu.
Konferencijos svečiams ir dalyviams sveikinimo žodį tarė Studentų sąjungos prezidentas Dainius Dikšaitis, Švietimo ir mokslo ministro patarėjas, Lietuvos studentų sąjungos alumnas Jonas Okunis, Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas Eugenijus Butkus, Klaipėdos mero pavaduotoja Judita Simonavičiūtė ir Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacijos „Apskritasis stalas“ pirmininkas Michailas Denisenko.

Antrąją renginio dieną studentų atstovai dalyvavo aukštosios mokyklos „situacijų simuliacijose“, kurių tikslas – įgalinti studentų atstovus tinkamai siekti studentams naudingų pokyčių, pagrindinis – kokybiškos studijos. Vakare studentų atstovai, Alumni klubo nariai ir svečiai drauge susibūrė Šventosios paplūdimyje, kur šventiškai sutiko 19-ąjį Studentų sąjungos gimtadienį.

Šių metų Asamblėja „Raktas į sėkmingas studijas“ draugėn subūrė apie pusantro šimto šalies studentijos lyderių iš didžiausių Lietuvos aukštųjų mokyklų.

Primename, Asamblėja – didžiausias tradicinis Studentų sąjungos renginys. Tai ne tik proga ugdyti studentų atstovavimo, pilietinio atsinaujinimo, asmeninio tobulėjimo gebėjimus, dalytis patirtimi, bet ir pozityviai nusiteikti naujiems mokslo metams.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: