(c) Organizatorių archyvo nuotr.

Daugiau nei 300 švietimo specialistų iš 40 Europos valstybių praėjusią savaitę susibūrė aštuntajame kasmetiniame „Microsoft“ pasaulinės iniciatyvos „Partneriai mokyme“ forume. Tris dienas pirmą kartą Maskvoje vykusiame renginyje mokytojai, mokyklų vadovai ir švietimo ekspertai dalinosi novatoriško mokymo patirtimis, aptarė šių dienų mokymo turinį ir virtualybės grėsmes, kylančias mokiniams.

Maskvoje vykusiame forume taip pat buvo pristatyti daugiau nei 80 novatoriško švietimo projektų, tarp kurių pasirodė ir fizikos mokytojos-ekspertės Liucijos Mončienės iš Palangos senosios gimnazijos projektas „Fizika kūryboje ir kūryba fizikoje“. Šį projektą Lietuvoje vykusiame konkurse „Virtuali kelionė klasėje“ geriausiu pripažino ir ekspertai, ir Lietuvos novatoriški mokytojai.

„Kūrybiškumas ir inovacijos glaudžiai susijusios, o ypač kai kalbama apie informacinių technologijų pritaikymą ugdyme. Visos informacinės technologijos yra tinkamos kūrybiškumui ugdyti, tik reikia jas tikslingai atsirinkti. Todėl mokytojai turi domėtis ir turėti žinių apie informacinių technologijų programų taikymo galimybes“, – sakė Liucija Mončienė.

Projekte „Fizika kūryboje ir kūryba fizikoje“ mokytoja iš Palangos pristatė informacinių technologijų pritaikymą ilgalaikiame mokinių kūrybinės galios ugdyme. Projektas susideda iš mokytojo plano, kuriame pedagogai gali įterpti informaciją apie savo pamokas, aplinkos, kur mokiniai talpina savo kūrybinius darbus ir patrauklaus vertinimo pristatymo.

Nyksta pamokos ir mokyklos ribos

Iniciatyvos „Partneriai mokyme“ Europos forumo metu švietimo specialistai iš įvairių šalių demonstravo kaip jie naudoja skaitmenines technologijos ir „Microsoft“ programinę įrangą didindami mokinių įsitraukimą ir susidomėjimą dėstomais dalykais. „Forume pastebėta, kad pasikeitė mokytojo, kaip lyderio samprata – dabar dažnai vartojamas terminas lyderis sumenkina lyderystės prasmę. Mokytojus novatorius, efektyviai pritaikančius informacines technologijas pamokose, tiksliau vadinti ne lyderiais, o „progresoriais““, – sakė L.Mončienė.

Pasak mokytojos novatorės iš Palangos, tarptautiniame forume buvo nemažai kalbėta ir apie dabartinius mokinius užgriuvusią problemą – per didelį vaikų įsitraukimą į virtualųjį pasaulį. „Šią problemą mokytojai gali padėti spręsti patys aktyviai domėdamiesi naujausiomis technologijomis ir programomis. Tik taip jie galės padėti mokiniams nepasiklysti, o virtualybę panaudoti naudingiems pokyčiams realybėje. Nuolatinis tobulėjimas informacinių technologijų srityje yra naujas iššūkis mokytojams“, – sakė L. Mončienė.

Forume dalyvavusi mokytoja iš Lietuvos susipažino ir su naujausia „Microsoft“ programine įranga, kurią galima pritaikyti pamokoje ir už jos ribų, kūrybai bei įvairiems projektams. „Ribos tarp pamokų, mokyklos, laisvalaikio, kūrybos ar žaidimo nyksta. Šis savalaikis supratimas mokytojams padėtų greičiau įgusti naudotis informacinėmis technologijomis ir geriau sudominti mokinius“, – pastebėjo mokytoja iš Palangos.

„Partneriai mokyme“ novatoriškoms švietimo sistemoms skiria beveik 500 mln. dolerių

Dešimt metų vykdoma iniciatyva „Partneriai mokyme“ skiria daugiau nei 500 mln. JAV dolerių, kurie padeda „Microsoft“ bendrovei keisti švietimo sistemas visame pasaulyje. Ši programa startavo 2003 metais ir daugelyje pasaulio šalių pristato novatoriško švietimo priemones, vykdo lyderystės ir vadybos mokymus mokyklų vadovams, skatina mokytojus ir mokinius efektyviai ir dažniau naudotis informacinėmis technologijomis pamokose.

„Mūsų tikslas – sutelkti mokinius, jų tėvus, mokytojus, mokyklų vadovus ir švietimo politikų formuotojus, kurie galėtų kurti ir įgyvendinti novatoriško švietimo programas. Labai svarbi kryptis Lietuvoje – mokinių e-įgūdžių tobulinimas, kad šie geriau pasiruoštų ateities karjerai“, – sakė „Microsoft Lietuva“ generalinis direktorius Mindaugas Glodas.

„Partneriai mokyme“ programos metu jau daugiau nei 8,4 mln. mokytojų dalyvavo apmokymuose, o 191 mln. mokinių iš 114 pasaulio šalių gavo paramas. Lietuvoje programa „Partneriai mokyme“ įgyvendinama drauge su Švietimo ir mokslo ministerija.

Praėjusiais metais Lietuvai Europos „Partneriai mokyme“ forume atstovavo du novatoriški švietimo projektai: Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokyklos pedagogų parengtas kalbos ir dailės projektas „Adomo Mickevičiaus „Gražina“ ekrane“ ir Kauno Jėzuitų gimnazijos fizikos mokytojos Rigondos Skorulskienės darbas „Dangaus kūnų atspindžiai“.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: