© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

2014 metų spalio pradžioje vyko Lietuvos sporto universiteto pakartotinis vertinimas. Ekspertų sprendimas – veiklą vertinti teigiamai ir akredituoti LSU maksimaliam 6 metų laikotarpiui.

Pirmojo, atlikto 2011 metais, vertinimo rezultatas – ekspertų siūlymas institucijos veiklą vertinti neigiamai ir akredituoti minimaliam 3 metų laikotarpiui.

Pasibaigus šiam terminui, vyko pakartotinis aukštosios mokyklos institucinis vertinimas, po kurio ekspertai stebėjosi nepriekaištingai įgyvendintomis rekomendacijomis ir akivaizdžiais pokyčiais.

Organizuojant pakartotinį vertinimą buvo siekiama objektyviai palyginti ir įvertinti pokyčius institucijoje. Šiuo tikslu dalis narių – grupės vadovas prof. Geoffrey’is Robinsonas (švietimo konsultantas, šv. Andriaus universiteto (University of St. Andrews) profesorius emeritas (Jungtinė Karalystė)) ir socialinis partneris dr. Linas Tubelis, Lietuvos olimpinio sporto centro direktorius (Lietuva) – dalyvavo tiek pirmame, tiek antrame vertinimo procese.

Kiti šiame vertinime dalyvavę ekspertai: Dr. Norma Ryan (grupės sekretorė), buvusi Korko universiteto kolegijos (University College Cork) Kokybės viešinimo skyriaus direktorė (Airija); prof. dr. Paolo Parisi, Europos sporto mokslo, švietimo ir užimtumo tinklo (European Network of Sport Science, Education & Employment) prezidentas, buvęs Romos “Foro Italico” universiteto (Universita degli Studi di Roma “Foro Italico”) rektorius (Italija); prof. dr. Jostein Hallen, Norvegijos sporto universiteto (Norges Idrettshogskole) Fizinio aktyvumo katedros vedėjas, sporto fiziologijos profesorius (Norvegija); Darius Varanius, Vilniaus universiteto Biologijos mokslo krypties doktorantūros studijų studentas (Lietuva).

Pirmojo vertinimo metu ekspertai daugiausiai priekaištų turėjo aukštosios mokyklos valdymui. Tąkart rekomenduota strateginiam planavimui sukurti išsamesnes struktūras ir dokumentavimo tvarką, įskaitant aiškią planų įgyvendinimo ir poveikio atskaitomybės struktūrą ir sistemingą pokyčių valdymo stebėseną; užtikrinti grįžtamojo ryšio iš suinteresuotųjų asmenų gavimą, skatinti jų indėlį.

Tuo tarpu 2014 metų rudenį ekspertų grupės vadovas prof. G.Robinsonas pasakoja: “LSU 2011 metais ir dabar -tai dvi skirtingos institucijos. Jie padarė viską, kas buvo rekomenduota, o didžiausi pokyčiai matyti būtent strateginiame valdyme. Į veiklos gerinimo procesą įtrauktas visas personalas, tam, kad sustiprėtų organizacija, pakeista struktūra ir dalis darbuotojų”. Svarbiausias universiteto pokytis, anot profesoriaus, yra tai, kad “jie ne tik bando kažką daryti, bet ir daro. Ir daro tai efektyviai”.

Visi grupės nariai sutaria, kad aukštojoje mokykloje vyrauja studijų kokybės kultūra: kasdien vyksta renginiai, matyti daug tarptautinių studentų, įvairiais būdais skatinamas mokymasis visą gyvenimą.

Grupės narys prof. dr. P.Parisi mato svarbų LSU kaip labai specializuoto universiteto vaidmenį ir įtaką visai šaliai. Anot jo, “svarbu, kad LSU ne tik sėkmingai veiktų, bet būtų matomas valstybiniu mastu ir prisidėtų prie nacionalinių su sportu susijusių tikslų siekimo”. Taip pat ekspertai giria universitetą dėl išplėtoto tarptautiškumo, tačiau pataria nepamiršti, kad stipriausia orientacija turėtų būti į šalies poreikius.

Ekspertai mano, kad pokyčiams skirtas laikas išties trumpas, tačiau LSU įrodė, kad per 3 metus galima įgyvendinti daug ir svarbių reformų. Ir nors universitetas gavo rekomendacijų veiklos tobulinimui, vertinime dalyvavę ekspertai neslėpė, kad aukštoji mokykla išties verta aukščiausio pažymio.

Lietuvos aukštųjų mokyklų veiklos vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras. Visų įvertintų Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimo išvadas bei rekomendacijas galite rasti Studijų kokybės vertinimo centro tinklalapyje.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: