Vyriausybės kanceliarija kartu su Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ dalyviais kviečia į diskusiją „Jaunimo užimtumas: bendros komunikacijos svarba“, vyksiančią rytoj, birželio 18 dieną, 10 val., Vyriausybės posėdžių salėje adresu Gedimino pr. 11, Vilnius. Diskusija organizuojama Valstybės pažangos strategijos „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ įgyvendinimo kontekste.

Jaunimo užimtumo skatinimui Lietuvoje yra skiriamos nemažos lėšos, organizuojami įvairūs projektai ir veiklos, tačiau neretai jaunas žmogus net nesužino apie jam prieinamas galimybes. Diskusijos metu bus ieškoma atsakymų kaip institucijoms efektyviau veikti kartu, siekiant tinkamai informuoti jaunimą, kaip turėtų būti koordinuojama atsakingų institucijų veikla.

Renginį atidarys ir sveikinimo žodį tars Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis. Savo požiūrį pristatys ir diskusijoje dalyvaus atstovai iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Ūkio ministerijos, Lietuvos darbo biržos, Jaunimo Reikalų Departamento, Verslios Lietuvos, Invegos, Projektų valdymo ir mokymo centro, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos bei Studentų sąjungos atstovai. Išvadas ir siūlomus sprendimus pristatys Vyriausybės kanceliarijoje dirbantys JPP „Kurk Lietuvai“ dalyviai.

Šiuo metu įvairios institucijos ir organizacijos vykdo priemones, skirtas jaunimo nedarbui mažinti, užimtumui didinti ir verslumui skatinti. Tačiau priemonių viešinimui skiriamas nevienodas dėmesys bei resursai, o komunikacija nėra koordinuojama ir derinama tarpusavyje. Tad norint sėkmingai spręsti jaunimo nedarbo problemą svarbu pradėti kalbėti apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo būtinybę ir vieningos komunikacijos naudą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: