amberlex
amberlex.lt archyvo nuotr.

Kelio servituto esmė yra ta, kad vienas sklypas apribojamas, siekiant sudaryti sąlygas naudotis kitu sklypu, kai be servituto nebūtų galima naudotis gretimu sklypu (viešpataujančiu).

Servitutas – tai teisė į svetimą nekilnojamąjį daiktą, suteikiama naudotis tuo svetimu daiktu (tarnaujančiuoju daiktu), arba to daikto savininko teisės naudotis daiktu apribojimas, siekiant užtikrinti daikto, dėl kurio nustatomas servitutas (viešpataujančiojo daikto), tinkamą naudojimą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.111 straipsnio 1 dalis). Servitutas – tai yra vieno daikto savininko teisių apribojimas, kad būtų galima užtikrinti kito daikto tinkamą naudojimą.

Tai yra itin svarbios sąlygos, kurios reiškia, kad servitutas negali būti nustatomas, jeigu jis nėra būtinas, jeigu kitas daiktas gali būti tinkamai naudojamas ir nesant tokio servituto, t. y. daikto savininko teisių apribojimo.

Tuo atveju, kai kelio servitutas nustatytas, bet jis nebūtinas, toks servitutas gali būti panaikintas. Vienas iš kelio servituto pasibaigimo pagrindų yra servituto pasibaigimas išnykus servituto būtinumui (Civilinio kodekso 4.130 str. 1 d. 5 p.). Kai aplinkybės pasikeičia taip, kad viešpataujantysis daiktas gali būti tinkamai naudojamas nesinaudojant tarnaujančiuoju daiktu, tarnaujančiojo daikto savininko teisės naudotis tuo daiktu neribojamos, o servitutas baigiasi tarnaujančiojo daikto savininko ir viešpataujančiojo daikto savininko susitarimu (Civilinio kodekso 4.135 str. 1 d.). Jeigu tarnaujančiojo ir viešpataujančiojo daikto savininkas nesusitaria, sprendimą dėl servituto pabaigos priima teismas.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, atsižvelgiant į nuosavybės teisės svarbą, nuosavybės teisės ribojimas pateisinamas tik esant svarbioms priežastims ir nėra pagrindo taikyti servitutą ir riboti kito (tarnaujančiojo daikto) savininko nuosavybės teisę vien todėl, kad savininkas, siekiantis servituto nustatymo, nori naudotis svetimu daiktu arba, kad jam taip yra naudingiau ar patogiau.

Apibendrinant galima daryti išvadą, kad pasikeitus aplinkybėms taip, jog kelio servitutas nebereikalingas, jis gali būti panaikintas viešpataujančio ir tarnaujančio daiktų savininkų sutarimu. Nepasiekus taikaus sprendimo, servitutą gali panaikinti teismas.

Informacijos šaltinis: www.amberlex.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: