istorineprezidentura.lt archyvo nuotr.

Seimui siūloma 2016-uosius skelbti prezidento Kazio Griniaus atminimo metais.

Pažymėti šiuos metus siūloma atsižvelgiant į tai, kad 2016-ųjų gruodžio mėnesį sukaks prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto K.Griniaus 150-osios gimimo metinės.

Seimui pateiktu nutarimo projektu Vyriausybei siūloma iki sausio parengti prezidento K.Griniaus metų programą, numatyti lėšų jos įgyvendinimui.

1926 metais birželio 7 dieną Lietuvos prezidentu išrinktas K.Grinius juo išbuvo iki 1926 metų gruodžio 17 dienos perversmo.

K.Grinius gimė 1866 metų gruodžio 17 dieną Marijampolės apskrityje. Pradinę mokyklą lankė Oškinėje, Lymarkuose, Marijampolėje, baigė Marijampolės gimnaziją, o 1893 metais – Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. Studijų metu buvo trumpai kalintas Maskvos Butyrkų kalėjime už dalyvavimą studentų riaušėse.

Dar nebaigęs studijų, 1892 metų rudenį Minske buvo punkto kovai su cholera gydytojas, 1893 metais devynis mėnesius plaukiojo laivo gydytoju Kaspijos jūroje. Nuo 1894 metų vertėsi laisvo gydytojo praktika Lietuvoje, buvo keliskart kalintas už lietuvišką veiklą.

1914-1919 metais su šeima gyveno Rusijoje. 1917 metais Voroneže buvo išrinktas į Rusijos lietuvių tarybą, o 1919 metais atsidūrė Paryžiuje, buvo Lietuvos delegacijos repatriacijos komisijos pirmininkas, rūpinosi lietuvių grįžimu iš vokiečių nelaisvės į tėvynę, padėjo apie tūkstančiui tautiečių.

1919 metais grįžęs į Lietuvą buvo Steigiamojo, I, II ir III seimų narys. 1920-1922 metais vadovavo šeštajam Ministrų kabinetui.

Po perversmo dirbo Kauno savivaldybėje, vokiečių okupacijos metais už protestą dėl žydų žudymo metams buvo ištremtas į Ąžuolų Būdą. 1944 metais pasitraukė į Vakarus, mirė 1950 metų birželio 4 dieną Čikagoje.

Gyvendamas Lietuvoje K.Grinius buvo vienas Valstiečių liaudininkų sąjungos lyderių, vienas varpininkų organizacijos vadovų, vienas Lietuvos demokratų partijos programos autorių. Redagavo “Lietuvos ūkininko kalendorių”, “Ūkininką”, “Varpą”, “Sveikatą”, “Lietuvos žinias”, “Kovą su džiova”, “Pieno lašą”. Bendradarbiavo “Aušrinėje”, “Lietuvos ūkininke”, “Vilniaus žiniose”.

Jis parašė botanikos, medicinos, istorijos veikalų, vertė iš lenkų ir kitų kalbų grožinę ir mokslo populiariąją literatūrą, parašė atsiminimų dvitomį.

Projektą inicijuoja Seimo narių mišrios grupės atstovė Rima Baškienė ir socialdemokratas Albinas Mitrulevičius.

Rekomenduojame

Ši informacija yra portalo KaunoZinios.lt nuosavybė. Ją galima platinti tik susitarus su portalo redakcija ir nurodžius aktyvią nuorodą į KaunoZinios.lt. Parašykite mums adresu info@kaunozinios.lt

 
Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: