Organizatorių archyvo nuotr.

Žmogaus teisių aktualumas dabartinėje pasaulio situacijoje dar svarbesnis nei įprastai. Atrodo, sparčiai žengiame į priekį, viduramžių problemos jau toli praeityje, šalių valdymas pastatytas ant demokratiškų vertybių, moterų teisės lygios vyrų teisėms, gyvename tolerantiškoje ir priimančioje visuomenėje… Ar tikrai? Keičiantis pasauliui, keičiasi ir problemos. Tobulėjame? Taip, tačiau išsprendus vienas problemas, kaip mat į paviršių iškyla kitos. Tai niekuomet nesibaigiantis ciklas, kuris dar ir dar kartą mums primena, kad žmogaus teisių klausimai niekada nepraras aktualumo. O vertinant Rusijos pradėtą karą Ukrainoje kyla dar daugiau klausimų, kiek iš tiesų pažengėme į priekį ir ar pažengėme apskritai?

Atsižvelgiant į nepajudinamą žmogaus teisių klausimų aktualumą „Neribota Ateitis“ asociacija paruošė jaunimo mainų projektą „HUMAN RIGHTS DEFENDERS“ (liet. „Žmogaus teisių gynėjai“). Šiuo projektu siekiama skatinti tolerancijos ir pagarbos žmogaus teisėms galios ir svarbos supratimą, įgalinti jauną žmogų kelti balsą už savo ir kitų teises, nagrinėti žmogaus teisių pažeidimų, diskriminacijos ir nelygybės klausimus skirtingose Europos šalyse. Jaunimo mainai „HUMAN RIGHTS DEFENDERS“ (liet. „Žmogaus teisių gynėjai) įvyko 2022 metų balandžio 8 – 14 dienomis, Kaune (finansuojami Europos Sąjungos Erasmus+ programos).

Organizatorių archyvo nuotr.

Projekte dalyvavo jaunimas iš keturių šalių: Lietuvos, Rumunijos, Graikijos ir Estijos. Projekto veiklos buvo paremtos neformaliojo ugdymo metodais. Dalyviai jaunimo mainų metu per skirtingas veiklas ir neformalius metodus gilino žmogaus teisių supratimą, kalbėjo apie egzistuojančias problemas, žvelgė gilyn į savo ribotumus ir kėlėsi tikslus, ką kiekvienas individualiai, mažesniu ar didesniu lygmeniu, galėtų nuveikti žmogaus teisių problematikos klausimais savo šalyse.

Organizatorių archyvo nuotr.

Projekto metu dalyviai savo žinias gilino bei tarpusavyje keitėsi jau turimomis žiniomis ir patirtimis per tokias veiklas, kaip diskusijos, vietinių gyventojų apklausa, kūrybinės dirbtuvės, tolerancijos ir meno sąsajų sesija, atvejų analizė, susipažinimas su Visuotine žmogaus teisių deklaracija ir jos straipsniais bei kitos veiklos. Nekantriai skubame paminėti dalyviams didžiausią įspūdį palikusią sesiją, tai susitikimą su Žmogaus teisių stebėjimo instituto vadovu – Dainiumi Pūru. Dainius Pūras, žmogaus teisių ekspertas ir aktyvus gynėjas, ilgametis instituto valdybos pirmininkas, Vilniaus universiteto profesorius, Jungtinių Tautų specialusis pranešėjas teisei į sveikatą ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos Specialiųjų procedūrų koordinavimo komiteto pirmininkas. Dalyviai šį susitikimą įvertino kaip labai informatyvų ir naudingą. Po jo jautėsi įgalinti ir įkvėpti, išsinešė daug žinių ir dėkojo, kad turėjo galimybę ne tik klausytis, bet ir užduoti jiems patiems rūpimus klausimus. Dėkojame Dainiui Pūrui, kad skyrė laiko ir dalindamasis savo profesine patirtimi bei tuo, kuo gyvena, įkvėpė visą būrį jaunų žmonių.

Organizatorių archyvo nuotr.

Dalyviai į projektą atvyko vedami įvairių priežasčių – susipažinti su nauja šalimi, gilinti žinias žmogaus teisių klausimuose, užmegzti tarptautines pažintis… Atvyko ir su įvairiais įsitikinimais, vienas būdingas didžiajai daliai dalyvių – žmogaus teisės yra kebli ir klampi tema. Galime atskleisti – daugelis šio įsitikinimo projekto eigoje ir nepakeitė, tačiau šis bei tas pasikeitė… Ne vienas dalyvis įvardino, kad projektą palieka įkvėptas, įgijęs daugiau žinių ir norintis jomis dalintis. Girdėdami tokius dalyvių atsiliepimus negalime nesidžiaugti, tai skatina kurti tolimesnes projektines ir vietines iniciatyvas, neformalią erdvę jaunimui tobulėti ir nagrinėti svarbius klausimus.

Organizatoriai skatina dalyvius dalintis įgytomis žiniomis bei patirtimis savo vietinėse bendruomenėse ir aplinkoje su šeimos nariais, draugais, pažįstamais, taip užtikrinant platų ir ilgalaikį projekto poveikį ir tęstinumą. Projekto rezultatai bei detalesnė informacija susijusi su žmogaus teisėmis skelbiama asociacijos „Neribota Ateitis“ Facebook paskyroje https://www.facebook.com/neribota.ateitis.

Užsakymo Nr. KMC220095

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: