* Seimo nariai vėl skiria sau atlyginimus, priedus ir lengvatas. Ir mes norime, ir mes norime visko sau paskirti! Bet tik baronas Miunhauzenas ir Seimo nariai gali patys save už plaukų pakelti…
* Iš biudžeto Seimo nariai nori šį tą paskirti savo kunigaikštystėms. Savo! Kad jo baudžiauninkai sakytų: „Mūsų ponas geras! Kiti ponai blogi…“
* Prokurorai nežino, kaip dirba policininkai. Nes prokurorai domisi, kaip dirbame mes…
***
Ir vis tik – visa tai tokie niekai! Mes nesuprasime nei kedofilų, nei pedofilų, nei korumpuotų valdininkų, nei godžių prekeivių, nei neišprususio jaunimo, nei pagiežingų senių, kol nesuprasime žmogaus. Kol nesuprasime, kodėl žmonės gyvena taip, o ne kitaip…
*
Čia ne vieta platesnei studijai, bet vieną aspektą galiu aptarti. Amžinoji žmogaus problema – pasiduoti geiduliams ar stengtis juos įveikti. Pastebėjote, kad niekas nekalba apie pedofiles? Todėl, kad vyriški lytiškumo geiduliai gamtos duoti žymiai, žymiai galingesni! Pagalvokite, kodėl?
Kadaise buvo kalama į galvą apie susilaikymą iki vedybų. Kadaise aš stebėjausi, kokią keistą galia turi ta metrikacija! Bet dar anksčiau aš stebėjausi, kodėl apie gražiausią, stipriausią jausmą ir veiksmą kalbama pusę lūpų, su pakikenimais, kaip apie kažką gėdingo, šlykštaus? Gal nedaug trūko iki pasišlykštėjimo tuo jausmu, veiksmu ir visa moteriškąja gimine? Galėjau sužydrėti?
*
Patys pagalvokite:
a) kodėl gamta palaimą teikiančius (teiksiančius) organus sutapatino su šalinimo organais?
b) kodėl turime mėgautis organizmų išskyromis?
c) kodėl palaimą galima patirti tik įsiterpus į kitą?
***
Ir tada būna ta diena, kai supranti: bjaurybės, niekšai, ką jūs ten šlykščiai kalbėjote! Tai dangiškas grožis, nežemiška palaima ir viso gyvenimo prasmė!
*
Ir tada lengviau suprasti tuos, kurie pasiduoda iškrypėliškiems geismams pasinaudoti vaikais, kurie vagia ir meluoja, kad nors šiek tiek kompensuotų tai, ko negali gauti iš to palaimos šaltinio. Ar galite įsivaizduoti kad tie komisarai, seimūnai, ministrai ką nors darytų netinkamo, jei būtų laimingi šeimose? Kas rizikuotų!
Todėl užjauskime juos visus…

Burgis.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: