(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Jau antrą kartą Lietuvos studentų korporacijos pavasarį pasitinka organizuodamos Lietuvos Korporacijų konventą. Kaune šurmuliuos studentai, pasipuošę tradicinėmis studentų kepurėlėmis ir perpetinėmis juostelėmis. Konventas skirtas lietuviškų korporacijų ryšiams gilinti, bendradarbiavimui skatinti, diskutuoti visoms korporacijoms aktualiomis temomis bei ieškoti būdų, kaip įgyvendinti išsikeltus tikslus.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpis (1918-1940m.) ypatingas tuo, jog beveik visi studentai priklausė kokiai nors korporacijai ar draugijai. Dauguma korporacijų kūrėsi Lietuvos universitete, kuris 1930 m. tapo Vytauto Didžiojo universitetu. Universitetas buvo puiki terpė studentams vienytis, laisvai veikti, dalyvauti politiniame gyvenime. Daugelis korporacijų kūrėsi ideologiniu, profesiniu ar tautiniu pagrindu, pavyzdžiui, tautininkų, ateitininkų korporacijos. Pastarųjų buvo skaičiuojama daugiau nei dešimt.

Sovietinės okupacijos laikotarpiu visos studentiškos draugijos, taip pat ir korporacijos, Lietuvoje buvo uždraustos. Vis dėlto korporantai išeivijoje stengėsi atgaivinti korporacijų veiklą. Užsienyje veikė daug lietuvių korporacijų: „Fraternitas Lituanica”, „Neo-Lithuania”, „Kęstutis”, „Gaja”, „Romuva” ir kitos.

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę imta atkurti kai kurias tarpukariu veikusias lietuvių korporacijas: „Fraternitas Lituanica”, „Neo-Lithuania”, „Vytis ir ASD”, „Gaja”, kitas. Šalia jų pradėjo kurtis ir naujos, senų istorinių šaknų neturinčios korporacijos, tokios kaip korp! Tilia (Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentų korporacija), korp! TauTiTo, corp! RePublica. Šiuo metu Lietuvoje bei už jos ribų veikia daugiau nei dešimt lietuvių studentų korporacijų.

„Pasižadame brandinti pagarbą ir meilę Lietuvai” – po šiais žodžiais pirmajame Lietuvos Korporacijų konvente, 2008 kovo 29 d., pasirašė studentų korporacijų atstovai, priimdami iškilmingą deklaraciją, pasižadėdami suvienijus jėgas siekti visoms korporacijoms bendrų tikslų ir toliau puoselėti šimtmečius trunkančią korporantyvizmo tradiciją.

Šį savaitgalį rengiamo korporacijų konvento tema – sąmoningumas. Korporantai diskutuos politinio, ekologinio, tautinio ir sveikatos sąmoningumo temomis, ieškos konkrečių būdų, kaip gražinti Lietuvą, ugdyti meilę Jai, būti aktyviais piliečiais bei akademinės bendruomenės nariais.

Renginys balandžio 17 dieną prasidės Šv. mišiomis Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčioje ir eisena miesto gatvėmis po Šv. mišių.

Vivat, crescat et floreat Corporationes Lituaniae in aeternum!

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: