(c) KJOSAS archyvo nuotr.

Priešpaskutinį rudens savaitgalį Kauno jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“ (KJOSAS) suorganizavo pirmąjį tarptautinio demokratiškumo projekto „BYTE – Baltic Youth Takes Experience“ susitikimą su vienais iš projekto partnerių – kaimynais estais, kurie atstovavo Tartu universiteto Studentų atstovybę bei nevyriausybinę organizaciją (NVO) „Loesje“. Susitikimo metu buvo geriau susipažinta su partneriais ir jų tikslais bei sudarytas smulkus artimiausių veiklų planas kiekvienoje šalyje.

Projektas „BYTE – Baltic Youth Takes Experience“ – tai tarptautinis Baltijos šalių jaunimo organizacijų projektas, kurio pagrindinis tikslas – pasidalyti Lietuvos, Latvijos ir Estijos jaunimo politikos gerąja patirtimi projekte dalyvaujančių organizacijų bei visuomenės lygyje, naudojantis žiniasklaidos priemonėmis. KJOSAS, bendradarbiaudama su Latvijos ir Estijos organizacijomis daugiau nei metus dalysis informacija apie jaunimo politiką savo šalyje, kartu susitikę bei atskirai savo šalyse diskutuos apie vykstančius projektus bei pakitimus šioje srityje, organizuos viešus susitikimus su jaunimo reikalų koordinatoriais, nacionalinių organizacijų prezidentais bei miestų merais ir stengsis, kad surinkta informacija pasiektų kuo platesnę auditoriją. Šios veiklos rezultatas – tris kartus per metus leidžiamas žurnalas „BYTE“. Projektą vainikuos finalinė konferencija, vyksianti kitų metų rugsėjo mėnesį ir išleistas leidinys bei CD „Baltijos šalių jaunimo politika: gerosios patirtys ir bendradarbiavimo galimybės“.

Trijų dienų trukmės tarptautiniame susitikime buvo susipažinta su Estijoje ir Lietuvoje vykdomais jaunimo politikos principais, aptartos dažniausiai jaunimo tarpe kylančios problemos, diskutuota apie būsimųjų leidinių tikslinę auditoriją ir būdus ją pasiekti bei sukurtas preliminarus pirmojo leidinio maketas ir būsimų straipsnių temos, taip pat pasidalyta darbais, susijusiais su leidyba bei informacijos apie projektą platinimu. Pradėti platinti pirmąjį leidinį planuojama kitų metų vasario pradžioje.

Šis demokratiškumo projektas yra iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos (ES) programos „Veiklus jaunimas“ lėšų. Jaunimo demokratiškumo projektas – tai bendromis kelių partnerių Europoje jėgomis sukurtas projektas, sutelkiantis vietinių, nacionalinių ar tarptautinių projektų idėjas, patirtį ir skirtas jaunų žmonių aktyviam ir atsakingam dalyvavimui skatinti.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: