© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Šiandien Dubline prasidedančiame neformaliame ES aplinkos ministrų susitikime ministras Valentinas Mazuronis su kolegomis diskutuos apie žaliąją ekonomiką ir jos skatinimo būdus.

Dvi dienas vyksiančiame susitikime bus aptariami ir išteklių efektyvumo, žaliųjų produktų rinkos kūrimo, oro kokybės ir miesto aplinkos, klimato kaitos tikslų po 2020 metų nustatymo klausimai.

Ministras V. Mazuronis taip pat pakvies visų ES valstybių aplinkos ir klimato kaitos ministrus ir delegacijas atvykti į kitą tokį susitikimą Vilniuje, kuris vyks liepos 16-17 dienomis. Taip pat Dubline V. Mazuronis susitiks ir Lietuvos pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai klausimus aptars su Švedijos, Prancūzijos, Belgijos ir Vengrijos kolegomis.

Bendrose diskusijose bus kalbama apie tai, kaip ekonominiai iššūkiai ES ir visam pasauliui sudaro palankias sąlygas siekti spartesnio darnaus vystymosi ir geriau integruoti aplinkos, gamtos išteklių tausojimo politiką į visus sektorius.

2013 m. Europos Komisija paskelbė oro metais, taip atkreipdama dėmesį į poreikį spręsti didėjančios miesto aplinkos taršos keliamas problemas. Komisija planuoja peržiūrėti ES teminę aplinkos oro taršos strategiją ir pateikti susijusius teisėkūros pasiūlymus.

Šiemet kovo 27 d. Europos Komisija paskelbė Žaliąją knygą „2030 m. klimato ir energetikos politikų sąranga“. Ankstyvas susitarimas dėl 2030 m. sąrangos svarbus siekiant užtikrinti remti konkurencingos ekonomikos plėtojimą, apsaugoti energetikos sistemą ir nustatyti ES tikslą dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo sumažinimo atsižvelgiant į būsimą tarptautinį 2015 m. susitarimą.

2030 m. sąrangoje turi atsispindėti skirtingos ES šalių galimybės ir turi būti įvertinti ekonominės krizės sukelti padariniai. Kuriant 2030 m. sąrangą turi būti įvertinti ir ilgalaikiai tikslai, suformuoti Komisijos „Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plane“, „Energetikos plane 2050“ ir Baltojoje Transporto knygoje.

Ministrai bus kviečiami pasisakyti, kokia turėtų būti klimato ir energetikos politikų sąranga, kad būtų veiksmingai įgyvendinti klimato kaitos įsipareigojimai ir užtikrintas darnus ekonomikos vystymasis, atsižvelgiant į individualizuotus valstybių narių pajėgumus ir ekonominę situaciją.

Pirmojoje sesijoje pagrindinis dėmesys bus skiriamas bendrajai žaliųjų produktų rinkai. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos aplinkos direktorius Simon‘as Upton‘as su aplinkos ministrais dalyvaus diskusijoje dėl ES žaliosios ekonomikos skatinimo, išteklių efektyvumo didinimo.

Antrojoje sesijose ministrai planuoja aptarti klausimus, susijusius su oro taršos įtaka aplinkai ir žmonių sveikatai. 2013 m. paskelbti ES oro metais. Ministrų diskusija bus susijusi su EK 2013 m. antrąjį pusmetį planuojama pateikti Oro taršos teminės strategijos peržiūra.

Tikėtina, kad, siekiant spręsti pastarojo laikotarpio aplinkos oro taršos problemas ir iškilusias grėsmes, bus pateikti ir pasiūlymai dėl konkrečių teisės aktų oro kokybei gerinti. Šioje dalyje bus pristatyta Europos žaliųjų sostinių iniciatyva, pagrindinį dėmesį skirianti miestų aplinkai ir išmanesniam miestų aplinkos valdymui.

Trečioji sesija bus skirta EK patariamajam komunikatui dėl tarptautinių klimato kaitos derybų. Šioje dalyje vykstančios diskusijos bus tęsiamos darbiniuose aplinkos ir energetikos ministrų pietuose, kuriuose bus aptariama EK Žalioji knyga dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos sąrangos.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: