© Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Kaune per 2007-2013 metų laikotarpį bus įgyvendinta beveik 750 Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų. Juos įgyvendinančioms Kauno miesto savivaldybei, jai priklausančioms švietimo, kultūros, sveikatos, socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms bei kitoms mieste veikiančioms organizacijoms skirta ES parama iš viso sieks net 1,77 milijardo litų.

2007-2013 metų laikotarpiu ES lėšomis iš viso finansuojami 746 projektai, iš jų 422 projektai jau įgyvendinti.

„Esame didelė savivaldybė, todėl priėmėme sprendimą patikėti daliai įstaigų, poliklinikoms, socialiniams centrams, įvairioms bendrovėms leisti pačioms, o ne per savivaldybės administraciją teikti paraiškas dėl ES paramos. Dėl šios aplinkybės pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, jog Kaunas yra bene mažiausiai paramos pritraukiantis miestas, neatitinka tikrovės“, – teigė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.

Kauno miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės valdomos įstaigos ES finansavimą yra gavusios 61 projekto įgyvendinimui. Jų bendra vertė siekia 336,4 mln. Lt, iš jų 196,7 mln. Lt sudaro ES struktūrinės parama. Šiuo metu 46 projektai jau yra įgyvendinti.

Didžiausi paramą gavę projektai

„Didžiausias Kauno miesto savivaldybės ES paramą gavęs ir jau įgyvendintas projektas – Žalgirio arena Nemuno saloje. Jos statybai iš ES struktūrinių fondų gavome beveik 50 mln. Lt“, – teigė Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Remigijus Skilandis.

Kiti didžiausią ES paramą gavę projektai (nurodyta bendra projekto vertė):
– „Girstučio“ kultūros ir sporto rūmų rekonstrukcija (21 mln. Lt)
– A. Juozapavičiaus pr. rekonstrukcija (41 mln. Lt)
– Pažaislio kamaldulių vienuolyno svečių namo restauravimas ir pritaikymas turizmui (9,6 mln. Lt)
– Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektas (UAB “Kauno vandenys”, 27 mln. Lt)
– Kauno miesto magistralinių šilumos tiekimo tinklų kompleksinis rekonstravimas, diegiant šiuolaikines technologijas (AB „Kauno energija“, 6 mln. Lt).

Dėmesys švietimui ir sveikatai

Per 2007-2013m. laikotarpį švietimo, kultūros ir sveikatos įstaigų renovacijos ir socialinių, sveikatos paslaugų plėtros projektams skirta kiek daugiau nei 45 mln. Lt ES paramos.

Modernizuotos, renovuotos ir rekonstruotos 9 mokyklos ir gimnazijos, 9 vaikų darželiai, 4 kultūros objektai bei 2 sveikatos įstaigos (Kalniečių poliklinika, Kauno m. greitosios medicinos pagalbos stotis).

Per šį laikotarpį taip pat buvo įkurta socialinių paslaugų įstaiga socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, įkurti 3 psichikos dienos stacionarai Centro, Dainavos ir Šilainių poliklinikose, modernizuotas Kauno m. visuomenės sveikatos biuras, rekonstruoti 2 socialinių paslaugų centrai, įsteigtas dienos centras sergantiems senatvine demencija Panemunės senelių namuose.

Gerinama miesto infrastruktūra

Kauno transporto infrastruktūros modernizavimui ir plėtrai gerinti buvo finansuojami 4 projektai, kurių bendra vertė siekia 59,35 mln. Lt, iš jų ES parama sudaro 39,67 mln. Lt.

Už šias lėšas Kaunas įsigijo 24 ekologiškus autobusus, rekonstruotas tiltas per Jiesią ir prietilčiai. Šiuo metu baigiama vykdyti A. Juozapavičiaus pr. rekonstrukcija.

Dar 30,8 mln. Lt ES paramos buvo skirta vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros projektui. Buvo išvalytas Nemuno salos kanalas, sutvarkytos pakrantės. Taip pat už šias lėšas išvalytos praeityje užterštos teritorijos Palemono g. 22, buvusi Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorija, valoma ir Kauno kuro sandėlio teritorija.

Pasak Kauno miesto mero, dalis Kauno regiono savivaldybių užsibrėžia nepamatuotai didelius planus, jų nerealizuoja ir sukelia kliūčių įsisavinti ES paramą kitoms savivaldybėms. „Pavyzdžiui, dėl projektų, vykdomų pagal priemonę „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“, Kauno savivaldybė už jai priklausiusią sumą išvalė mėsos kombinato teritoriją. Kitoms savivaldybėms galiausiai atsisakius joms skirtų lėšų, mums teko paskubomis ieškoti šiai priemonei tinkamų objektų ir skubotai rengti dokumentus“, – teigė A. Kupčinskas.

Įgyvendinta daugiau nei pusė projektų

Remiantis LR Finansų ministerijos teikiama informacija, daugiau kaip pusė finansavimą gavusių projektų, kurių pareiškėja buvo tik Kauno miesto savivaldybės administracija, jau yra įgyvendinta.

Kauno miesto savivaldybės administracija finansavimo yra sulaukusi 31 projektui. Jų bendra vertė siekia 256 mln. Lt, iš kurių beveik 129 mln. sudaro Lt ES parama. Šiuo metu jau baigta įgyvendinti 18 projektų.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija šuo metu yra įgyvendinusi 9 projektus iš 28. Visų projektų bendra vertė siekia 518 mln. Lt, iš kurių 443 mln. Lt ES paramos. Klaipėdos miesto savivaldybės administracija finansavimo sulaukė 48 projektams, iš kurių įgyvendinti 22. Jų bendra vertė siekia 163 mln. Lt, iš kurių – 133,5 mln. Lt ES parama.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: