Europolas skelbia nuotraukų konkursą

Europolas skelbia nuotraukų konkursą, kuriam pateiktose nuotraukose turėtų atsispindėti sunkus ir įdomus Europos Sąjungos policijos bei kitų teisėsaugos institucijų, taip pat šalių, kurios yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis, darbas.

Įdomūs visi teisėsaugos darbo aspektai – pradedant laboratorijomis ir analitiniu darbu ir baigiant gausybe kitų sričių, tokių kaip kova su terorizmu ar kitos operacijos, kuriose naudojama speciali įranga ir transporto priemonės.

Ypatingai domina nuotraukos, kurios atspindi tikras policijos pareigūnų operacijas.

Pateiktos konkursui nuotraukos bus patikrintos, ar atitinka reikalavimus. Konkursui tinkančias nuotraukas vertins vertinimo komitetas, kuris išrinks pirmosios, antrosios ir trečiosios vietos laimėtojus. Be to, bus atrinktos dar devynios nuotraukos, kurios bus spausdinamos 2012 m. Europolo kalendoriuje.

Pirmų trijų vietų laimėtojai (kartu su lydinčiu asmeniu) bus pakviesti praleisti 2 dienas viename iš Hagos viešbučių bei dalyvauti premijų teikime. Kitų į Europolo leidinius atrinktų nuotraukų autoriai gaus 2012 m. Europolo kalendorių.

Konkurse gali dalyvauti profesionalūs fotografai ir mėgėjai, dirbantys bet kurioje Europos Sąjungos teisėsaugos institucijoje ar žurnale, taip taip šalys, sudariusios bendradarbiavimo sutartis su Europolu. Vienas fotografas gali pateikti iki 5 nuotraukų.

Susidomėjusieji turėtų atsiųsti:

1. Vieną-penkias sunumeruotas ar kitaip pažymėtas nuotraukas abiejų formatų:

– elektroninę (JPG formato, 300 dpi), įrašytą į pastoviosios atminties kompaktinį diską (CD-ROM);

– spausdintą (ne mažesnio kaip 13 x 18 cm formato).

2. Laišką su pagrindine informacija apie fotografą ir nuotrauką (A forma. Aprašymas).

3. Jei nuotraukoje esančius asmenis galima atpažinti – kiekvieno asmens užpildytą ir pasirašytą sutikimo formą su nurodyta tikslia data (B forma. Asmens sutikimas).

4. Nuotraukos autoriaus pasirašytą sutikimo formą dėl autoriaus teisių suteikimo (C forma. Autoriaus pareiškimas).

Aplankas su visais nurodytais dokumentais turi būti atsiųstas iki 2011 m. rugsėjo 1 d. darbo dienos pabaigos į Europolo būstinę: Europol, Corporate Communications, PO Box 90850, NL-2509 LW The Hague, The Netherlands, nurodant: Europol Photo Competition 2011.

Bus vertinami tik tie aplankai, kuriuose pateikti visi nurodyti dokumentai. Daugiau informacijos bei užpildyti reikiamas formas rasite čia.

Policijos departamento informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: