(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Ikimokyklinis ugdymas turi tapti patrauklesnis ir labiau prieinamas visiems vaikams. Šiam tikslui pasiekti Švietimo ir mokslo ministerijos parengė Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2011–2013 metų programą, kuri numato konkrečias priemones ir lėšas ugdymo kokybei gerinti bei įstaigų tinklo plėtrai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas kaimo vietovėms. Per trejus metus regionų gyvenvietėse planuojama įsteigti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes ne mažiau kaip 76 daugiafunkciuose centruose. Taip pat bus sudaromos teisinės ir finansinės sąlygos steigtis privačioms įstaigoms. Bus inicijuojami ir finansiškai remiami nauji ugdymo organizavimo modeliai, atitinkantys vaikų poreikius. Darželiai galės nustatyti tėvams patogesnį darbo laiką. Tikimasi, kad 2013 m. Lietuvoje veiks ne mažiau kaip 50 nevalstybinių vaikų darželių, o savivaldybių darželiai taps lankstesni, siūlys įvairesnes programas, kitas paslaugas.

Pasak viceministro Vaido Bacio, prie kompleksinės programos tikslų įgyvendinimo prisidės Sveikatos apsaugos bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daug priemonių bus skiriama vaikų sveikai gyvensenai plėtoti, toliau bus teikiama pagalba ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, kurios dalyvauja sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo veikloje, visiems darželiams bus parengtos metodinės rekomendacijos dėl vaiko saugos ir sveikatos ugdymo. Sveikatos apsaugos ministerija, atsižvelgdama į darželių veikos organizavimo įvairovę, koreguos vaikų maitinimo organizavimą.

Ikimokyklinio amžiaus vaikus auginančios šeimos galės naudotis plataus spektro paslaugomis. Ne mažiau kaip 20 savivaldybių numatoma įsteigti mobilias švietimo pagalbos (psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų ir kt.) specialistų grupes, kurios pagal poreikį aptarnaus nuošalesnėse vietovėse gyvenančias šeimas.

Pedagogams bei kitiems vaikų darželiuose dirbantiems specialistams, kuriems teks didesnis darbo krūvis, laipsniškai didės atlyginimo tarifinis koeficientas.

Programai įgyvendinti per 3 metus planuojama skirti 108 mln. Lt iš valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: