(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė sprendimui, kuris turėtų paskatinti visus individualių namų savininkus pasirašyti sutartis dėl atliekų išvežimo, nes nesudariusių minėtų sutarčių, už atliekų išvežimą reikės mokėti brangiau. Iki šiol daugiau kaip 2500 individualių namų savininkų Kaune neturi sutarčių dėl atliekų išvežimo.

Tarybos sprendimu nustatyta mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų savininkams, kuri bus 1 kv. metrui – 0,09 kub. m.

„Kauno švara“ vadovaujasi 2007 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimu „Dėl mišrių komunalinių (buitinių) atliekų susikaupimo normų nustatymo“, tačiau jame nėra išskirta ir išsamiau aprašyta metinė atliekų susikaupimo norma individualiose valdose pastatytų mažabučių gyvenamųjų (iki trijų butų) namų savininkams.

Šie savininkai turėtų sudaryti sutartį su komunalinių atliekų tvarkytoju, kaip yra nustatyta Kauno miesto savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklėse.

„Tačiau ne visi individualių valdų savininkai laikosi šių taisyklių. Kai kurie iš jų nesudaro sutarčių su „Kauno švara“ ir nesinaudoja miesto atliekų tvarkymo sistema. Tikėtina, kad šie gyventojai atliekomis atsikrato nelegaliuose sąvartynuose, už kurių tvarkymą tenka mokėti savivaldybei. Kiti savo atliekas neteisėtai šalina kolektyviniuose daugiabučių namų atliekų surinkimo konteineriuose ir nemoka už šią paslaugą“, – sakė Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja Radeta Savickienė.

„Kauno švara“ informavo, kad su įmone sutartis yra sudarę 17155 individualių gyvenamųjų namų savininkai. Tuo tarpu Registrų centro duomenimis tokių namų Kaune yra užregistruota apie 19720. Tai reiškia, kad apie 2565 individualių namų savininkai neturi atliekų tvarkymo sutarčių.

Todėl Tarybos sprendimu nustatyta mišrių komunalinių atliekų susikaupimo norma vieno ir dviejų butų gyvenamųjų namų savininkams, kuri bus tokia pati kaip ir daugiabučių gyvenamųjų namų butų savininkams – 0,09 kub. m/1 kv. m naudingo ploto. Taip būtų išlaikytas lygybės principas tarp gyventojų.

Tačiau, priklausomai nuo sezoniškumo individualių valdų atliekų susikaupimo kiekiai skiriasi nuo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose susidarančių atliekų kiekių. Individualiose valdose gyventojai dažnai augina gyvūnus, tvarko savo teritoriją, patalpas šildo, naudodami kietą kurą ir dažnai vykdo kitą ūkinę veiklą, todėl susidaro daugiau atliekų.

Atsižvelgiant į tai, individualių namų savininkams padidinta viršutinė susikaupimo normos riba iki 13,5 kub. m. namui, tai yra bus apmokestinta iki 150 m2 naudingo ploto (daugiabučiuose namuose ši riba – 100 m2 naudingo ploto), tačiau yra numatyta galimybė už atliekas mokėti pagal faktinį susikaupusių atliekų kiekį.

Dauguma individualių namų savininkų, sudariusių sutartis su „Kauno švara“, moka pagal faktinį atliekų išvežimą ir toliau mokės pagal sutartį. Nesudarę sutarčių su „Kauno švara“ turės mokėti pagal atliekų susikaupimo normą, o tai kainuos brangiau, todėl šie individualių namų savininkai turėtų paskubėti sudaryti sutartis.

Individualaus namo, kurio naudingas plotas yra 100 kv. m., savininkas pagal susikaupimo normą mokės 25 litus, jei namas 150 kv. m. ploto ar didesnis – mokės 37,5 lito per mėnesį.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: