Intelektinių sričių plėtrą stabdo prasta autorių teisių apsauga

Rugsėjo pradžioje LR Kultūros ministras patvirtino naująją Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių tarybos (LATGTT) sudėtį.

Lietuvos kompiuterių programų gamintojų ir platintojų autorių teisėms taryboje atstovaus Ervinas Leontjevas, asociacijos „Verslo programinės įrangos aljansas“ (VPIA) prezidentas. E. Leontjevo teigimu, VPIA atstovo paskyrimas dirbti naujojoje LATGT taryboje gali tapti pozityviu ženklu, kad stiprėja Lietuvos valdžios institucijų ryžtas aktyviau ginti intelektinės nuosavybės teises.

Prioritetiniais darbo LATGTT sudėtyje uždaviniais E. Leontjevas įvardino Lietuvos teisės aktų pataisas, užtikrinančias efektyvesnę kovą su nelegalios programinės įrangos platintojais, operatyvesnį bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ir Lietuvos gyventojų pagarbos autorių teisėms nuoseklų ugdymą. VPIA atstovų nuomone, vienas svarbiausių uždavinių – sėkmingai pasirengti Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungai 2013 metais.

Intelektinių sričių plėtrą stabdo prasta autorių teisių apsauga

Lietuvos ūkio plėtros prioritetus 2012-2020 metais pristatančiuose dokumentuose įvardinta, jog didžiausio ekonominio efekto ir investicijų grąžos šalyje galima tikėtis iš aukštą pridėtinę vertę turinčių produktų sukūrimo ir eksporto.

Lietuvai aktyviai remiant IT sektoriaus plėtrą ir pritraukiant pasaulyje pripažintus investuotojus, būtina sukurti patikimą autorių teisių apsaugą. „Tai reiškia, kad šalyje turi veikti efektyvi autorių teisių apsauga, negali būti toleruojamas „piratinės“ produkcijos klestėjimas ir nebaudžiamas naudojimasis ja,“ – sakė E. Leontjevas.

Pasak VPIA vadovo, deja, Lietuva kol kas negali pasigirti itin teigiamais pokyčiais autorių teisių apsaugoje. Pasauliniai tyrimai parodė, kad jau trečius metus Lietuvoje „piratavimo“ rodiklis nemažėja ir išlieka vienas aukščiausių Europos Sąjungoje (54 proc.).

Dažniau nei kas antrame kompiuteryje aptinkama nelegali programinė įranga. Bendra piratinės programinės įrangos komercinė vertė Lietuvoje sudaro daugiau nei 98,6 mln. litų.

Švietimo įstaigose siūloma ugdyti supratimą ir pagarbą intelektinei nuosavybei

Vienu pagrindinių veiksmų, galinčiu padėti Lietuvoje ugdyti supratimą ir pagarbą intelektinei nuosavybei, E. Leontjevas mato autorių teisių pradmenų kurso įtraukimą į bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų programas. „Tik įskiepiję jaunajai kartai tikėjimą, kad jų sukurti produktai bus deramai apsaugoti, galime tikėtis iš jų pagarbos kitų autorių teisėms.

Žinojimas, kad valstybė sugebės apginti jos piliečių intelektinę nuosavybę, paskatins jaunąją kartą kurti aukštos pridėtinės vertės produktus, – įsitikinęs E. Leontjevas. – Principingas autorių teisių gynimas taip pat sudarys palankesnes sąlygas naujoms investicijoms pritraukti.“

Inicijuos įstatymų pataisas siekiant efektyviau kovoti su piratavimu

Šių metų pradžioje VPIA, Mokesčių inspekcija ir Policijos departamentas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria susitarė bendradarbiauti ir keistis informacija kovodami su nelegalios programinės įrangos naudojimu ir platinimu. Tačiau norint pasiekti ryškesnių bendradarbiavimo rezultatų, būtini pokyčiai įstatyminėje aplinkoje, įsitikinę VPIA nariai.

„Turi būti aiškiau reglamentuojama failų apsikeitimo programų ir internetinių puslapių veikla ir atsakomybė, kur vartotojai gali apsikeisti įvairiomis programomis, filmais ar muzika. Šiuo metu dėl galiojančių įstatymų nuostatų nelegalia veikla besiverčiančias svetaines uždaryti praktiškai neįmanoma,“ – teigė E. Leontjevas.

Pirmininkavimas ES įpareigos prisiimti lyderystę ir intelektinės nuosavybės apsaugoje

Lietuvai rengiantis 2013 metais pirmininkauti Europos Sąjungai, reikės suformuoti bendrąjį Europos Sąjungos Tarybos veiksmų planą, parengti politinę darbotvarkę ir nustatyti prioritetus pagrindinėse veiklos srityse. Tai reiškia, kad ir intelektinės nuosavybės teisių sferoje būtina parengti tolesnių veiksmų planą, parodyti teigiamus pokyčius autorių teisių gynime Lietuvoje.

„Verslo programinės įrangos aljanso“ informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: