(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Sausio 20-ąją Kauno miesto savivaldybės taryba turės apsispręsti dėl projekto „Troleibusų kontaktinio tinklo statyba Parodos ir K. Petrausko gatvėse Kauno mieste“ paraiškos rengimo ir teikimo Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinei paramai gauti.

Savivaldybės projektas praėjusių metų gruodžio 1 d. Susisiekimo ministerijos buvo įtrauktas į 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto ,,Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės valstybės projektų sąrašą.
Projekto įgyvendinimui, vadovaujantis parengtu techniniu projektu, reikėtų 3,78 mln. litų, iš kurių 2,59 mln. litų būtų skirta iš ES.
Siekiant nutiesti troleibusų kontaktinį tinklą, jis būtų montuojamas ant metalinių, cinkuotų aštuonbriaunių atramų nuo Utenos gatvės, Savanorių pr. sankryžos, K.Petrausko g., Parodos g., Vytauto prospekte sujungiant su esamu tinklu. Abipusio eismo linijos ilgis tuomet būtų lygus 4,78 km. Taip pat būtų rekonstruojama Parodos g. dalis, įrengtos gatvės apšvietimo atramos, viso 118 vienetus, ant kurių bus galima kabinti ir troleibusų kontaktinį tinklą, todėl projekto lėšomis reikėtų įrengti tik 55 atramas.

Įgyvendinus projektą, autobusai, kuriuos pakeistų troleibusai, nebevažinėtų Vytauto pr., Parodos g. ir Savanorių pr., o tai leistų sumažinti labiausiai užterštose miesto gatvėse anglies monoksido koncentraciją. Šį pokytį labiausiai pajustų gyventojai, kurių šioje miesto dalyje yra apie 40 tūkst.

Jeigu projektas sėkmingai bus įgyvendintas, per 5 metus į atmosferą būtų išmetama 29,805 tonų azoto oksidų, 1,005 tonų PM (kietųjų dalelių) ir 7,95 tonų anglies monoksido mažiau nei iki šiol.

Projektas bus įgyvendinamas su AB „Autrolis“. Kauno miesto savivaldybės administracija planuoja 2011 m. lapkričio 1 d. pateikti Transporto investicijų direkcijai paraišką, parengtą pagal priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo reikalavimus.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: