Kauno meras įteiks Gerumo kristalus
(c) Kaunas.lt archyvo nuotr.

Sausio 3 dieną (antradienį), 12 val. Rotušėje miesto meras Andrius Kupčinskas įteiks Gerumo kristalus kauniečiams ir vienam užsienio piliečiui, kurie per praėjusius metus pasižymėjo gerais darbais: puoselėja kultūros tradicijas, amžinąsias, krikščioniškąsias vertybes, bendruomeniškumą, teikia pagalbą nęįgaliesiems, globoja našlaičius, sergančius asmenis, saugo kultūros paveldą ir kt.

Gerumo kristalai bus įteikti 25 asmenims.

Meras apdovanos:

Laimutę Anužienę – už paramos akcijas ir socialinės atsakomybės svarbos puoselėjimą;

Juliją Bakūnaitę – už iniciatyvią kūrybišką veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;

Virginijų Bortkevičių – už socialinę veiklą ir pagalbą integruojant neįgaliuosius į sveikųjų visuomenę;

Dalią Batutienę – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;

Zinaidą Fursaitę – už socialinę ir labdaringą veiklą;

Peterį Hessą (Peter Hess) – už floristikos meistriškumo pamokas ir miesto viešų erdvių puošimą;

Sniegą Marią Jurskis – už kultūros tradicijų ir amžinųjų vertybių puoselėjimą;

Nijolę Kablienę – už savanorišką veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;

Eglę Daivą Kanikovienę – už pagalbą integruojant regos neįgaliuosius į sveikųjų visuomenę;

Laimutę Katilienę – už bendruomeniškumo puoselėjimą, parapijos globojamų vaikų dorovinį ir dvasinį ugdymą;

Artūrą Kazlauską – už prasmingą pasiaukojamą darbą skiepijant krikščioniškąsias vertybes;

Henriką Adolfą Kebeikį – už bendruomeniškumo ir kultūrinių vertybių puoselėjimą;

Vytautą Kunicką – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;

Henriką Kupcikevičių – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;

Rolandą Lagauską – už nuoširdžią pasiaukojamą veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą;

Vytautą Stasį Lagunavičių – už meninės raiškos sklaidą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;

Aldoną Mačytę – už Kauno vaikų globos namų „Atžalynas“ patalpų interjero projektą ir jo įgyvendinimo priežiūrą;

Julijušą Makčinską – už moksleivių kūrybinių idėjų ir bendruomeniškumo skatinimą;

Aleksandrą Stelmokaitienę – už visuomeninę veiklą ir bendruomeniškumo skatinimą;

Ireną Slušnienę – už meilę ir rūpestį tėvų paliktiems vaikams;

Gražiną Šliužienę – už švietėjišką veiklą ir bendruomeniškumo puoselėjimą;

Virginiją Vitkienę – už kultūrinių vertybių ir bendruomeniškumo puoselėjimą;

Audronę Žemaitaitienę – už meilę ir rūpestį tėvų paliktiems vaikams;

Rimvydą Žiliuką – už visuomeninę veiklą ir iniciatyvas siekiant išsaugoti kultūros paveldą;

Ireną Žurumskienę – už tautinės etnokultūros puoselėjimą ir plėtojimą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: