(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto taryba nusprendė 2011 metais dalinai finansuoti Kauno menininkus. Atrankos komisijos patvirtino 75 projektus, kuriems bus skirta 240 tūkst. litų. Išskirtos trys grupės – mėgėjų meno projektai, jaunųjų menininkų bei profesionaliojo meno projektai.

Keturiasdešimt trims mėgėjų meno projektams skirta 70 tūkst. litų, dėl žemo meninio lygio ir neatitikimo vertinimo kriterijams į sąmatos projektą neįtraukta 10 projektų paraiškų Vienam projektui skirta suma svyruoja nuo 500 iki 4000 litų.

Prioritetai buvo teikiami šokio ir muzikos (vokalo, instrumentinės) bei tradicinius amatus ir kulinarinį paveldą pristatantiems projektams.

Jaunųjų menininkų skatinimo programai 2011 metams numatoma skirti 50 tūkst. litų

Pagal programą į dalinį finansavimą iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto galėjo pretenduoti jaunieji menininkai (nuo 14 iki 35 metų) meno kūryba ir meno veikla užsiimantys Kauno mieste fiziniai ir juridiniai asmenys, neformaliojo švietimo meno mokyklų moksleiviai, pagrindinių, vidurinių mokyklų, vykdančių kryptingo arba sustiprinto meninio ugdymo programas, moksleiviai, profesinių, aukštesniųjų meno mokyklų moksleiviai, neuniversitetinių aukštųjų ir universitetinių aukštųjų meno arba tokias programas vykdančių mokyklų studentai, taip pat jauni profesionalūs menininkai. Jaunųjų menininkų nuo 14 iki 18 metų projektų paraiškas galėjo teikti tik juridiniai asmenys.

Profesionaliojo meno projektų dalinio finansavimo sąmata sudaro pusę bendros sumos – 120 tūkst. litų.

Čia atrankos komisija patvirtino 21 projektą, kuriems siūlomos finansuoti sumos yra ir didžiausios – nuo 2 iki 14 tūkst. litų.

MANTAS LAPINSKAS

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: