(c) kaunas.lt archyvo nuotr.

2010 m. liepos 9 d. Kauno miesto savivaldybės taryba patvirtino AB „Kauno energija” dalinį investicijų planą 2012 – 2015 m. Tarybos komitetams planas buvo pristatytas liepos 7 dieną ir taip pat gavo vieningą jų pritarimą.

Plane numatoma toliau nuosekliai investuoti lėšas į šilumos tiekimo tinklų atnaujinimą ir modernizavimą. 2012 – 2015 m. laikotarpiu planuojama modernizuoti Kauno m. integruoto tinklo Pramonės raj. magistralę (1Ž), Dainavos mikrorajono magistralę (1T), Aukštųjų Šančių magistralę (2Ž) ir rekonstruoti dalį Vilijampolės tinklo (9K) nuo Inkaro katilinės iki Šilainių mikrorajono.

Bendra šių numatomų vykdyti projektų vertė – 15,14 mln. Lt. Iš jų, iki 6,53 mln. Lt numatoma teikti paraiškas Europos Sąjungos Struktūrinių fondų finansavimui gauti. AB „Kauno energija” šias paraiškas jau yra parengusi.

Taip pat AB „Kauno energija” investicijų plane 2012 – 2015 m. laikotarpiu planuojama vykdyti biomasės deginimo katilo iki 13 MW šiluminės galios su garo turbina (3,5 MW) įdiegimo ir projektavimo darbus Petrašiūnų elektrinėje. Šiuo metu, pagal Lietuvos energetikos instituto parengtą atnaujintą AB „Kauno energija” strategiją šilumos tiekimo sistemos plėtrai 2007 – 2020 m., yra rengiamas verslo planas biokuro deginimo jėgainės statybai Petrašiūnų elektrinėje. Planuojama bendra projekto vertė – 40 mln. Lt. iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų šiam biomasės katilui statyti numatoma gauti iki 18 mln. Lt.

Pagrindinė šių šilumos tiekimo tinklų atkarpų (toliau atkarpų) modernizavimo priežastis – šilumos tiekimo tinklų patikimumo didinimas šilumos energijos nuostolių vamzdynuose mažinimas. Įvykus avarijai bet kurioje iš šių atkarpų, gali sutrikti arba nutrūkti tiekimas didelei daliai Kauno m. šilumos vartotojų.

Numatoma modernizuoti 1Ž magistralė yra pagrindinė jungtis, nutiesta iš Petrašiūnų elektrinės – svarbiausio Kauno m. rezervinio šilumos šaltinio, užtikrinančio 30 proc. miesto šilumos poreikio. 1T magistraliniais šilumos tiekimo tinklais (600 mm skersmens) tiekiama šiluma Kalniečių, Eigulių, Žaliakalnio ir Dainavos mikrorajono gyventojams. Tai sudaro apie 40 proc. miesto šilumos poreikio. Šią atkarpą būtina rekonstruoti dėl nepatenkinamos vamzdyno būklės. 2Ž magistrale tiekiama šiluma Aukštųjų Šančių mikrorajono gyventojams. Šią atkarpą būtina rekonstruoti dėl ypatingai susidėvėjusių statybinių konstrukcijų ir blogos vamzdyno (paveiktas vidinės ir išorinės korozijos) būklės. Vilijampolės šilumos tiekimo tinklą 9K (200 mm skersmens) taip pat būtina atnaujinti, kad būtų galima šia atkarpa naudotis kaip rezervu tiekiant šilumą Šilainių bei Vilijampolės mikrorajonų gyventojams.

Pagrindinė Petrašiūnų elektrinės rekonstrukcijos priežastis – jos techninės būklės gerinimas, ekonomiškumo didinimas ir poveikio aplinkai mažinimas. Petrašiūnų elektrinė – svarbiausias Kauno m. rezervinis šilumos šaltinis, užtikrinantis 30 proc. miesto šilumos poreikio.

Dainavos mikrorajono magistralės (1T) ir Aukštųjų Šančių magistralės (2Ž) modernizavimas jau buvo numatytas AB ,,Kauno energija” 2008 – 2011 metų investicijų plane ir 2009 m. balandžio 9 d. jau buvo patvirtintas Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-243. Tačiau dėl sudėtingos ekonominės situacijos ir pablogėjusių skolinimosi sąlygų minėtų projektų vykdymas buvo atidėtas.

Taip pat buvo atidėtas ir jau minėto biomasės deginimo katilo įdiegimo projektas, nors jis taip pat buvo patvirtintas 2009 m. balandžio 9 d. Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-243. Atidėtas jis buvo dėl tų pačių priežasčių.

AB ,,Kauno energija” siekia užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos tiekimą Kauno m. ir rajono gyventojams, mažinti šilumos gamybos ir tiekimo sąnaudas, todėl nuosekliai vykdo techniškai ir ekonomiškai pagrįstą investicijų politiką. Bendrovė planuoja ir ateityje investuoti į šilumos gamybos įrenginių bei tiekimo tinklų atnaujinimą ir modernizavimą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: