FB grupė, pasivadinusi Inkvizicija 2013 viešai paskelbė, kad bus deginami šiai grupei neįtikę 13 –kos Lietuvos intelektualų nuotraukos. „Tik nuotraukos“, pabrėžia šios akcijos sumanytojai. „Akcija niekaip nesusijusi su smurto kurstymu prieš pačius asmenis ar siekiu juos įžeisti: taip simboliškai dūmais į nebūtį išleisime tautą, jos valstybę, dorovę ar kultūrą žalojančias jų idėjas.“

Kas tie „Inkvizicija 2013“, pasišovę sau ant pečių užsidėti tokią gigantišką užduotį? Juk ne juokas:  tik trylika  akiniuotų intelektualų, pasirodo, sugebėjo sukelti grėsmę Lietuvos valstybei, dorovei ir kultūrai. Susipažinęs su akcijos autoriais, tiesą sakant, nusivyliau: Marius Kundrotas ir Co.

Net  suabejojau, ar paskirti šiai akcijai keletą žodžių. Na, gerai. Paskirsiu. Bet kiek kitu  tikslu. Mat Marius Kundrotas yra baigęs TSPMI prie Vilniaus universiteto. Jo vadovu buvo mano bičiulis profesorius Raimondas Lopata.  Su tokiu išsilavinimo bagažu, ponas M. Kundrotas lyg ir turėtų žinoti, kad toks nuotraukų deginimas turėtų civilizuoto  ir išsilavinusio žmogaus sąmonėje tuojau pat asocijuotis su Vokietijoje 1933 metų  10 gegužės ir 21 birželio nacių sumanyta knygų deginimo akcija. Buvo sudeginta apie 30 000 „ne vokiškos dvasios“ knygų. Josefas Gebelsas, nacių propagandos korifėjus savo ugningoje kalboje paskelbė: „ NE dekandansui ir moralinei korupcijai!  TAIP  padorumui ir moralumui šeimoje bei valstybėje!  Todėl siunčiu į ugnį Heinrich Mann´o, Ernst Glaser´rio, Erich Kastner´io raštus!”. Na ir kitų neįtinkamų autorių raštus. Vėliau naciai ne vieną autorių ir nužudė. Stalinas viešai knygų nedegino, bet su neįtikusiais autoriais elgėsi taip pat: arba šūvis į pakaušį, arba Gulagas. Kaip matote, nacistiniai šūkiai niekuo nesiskiria nuo šios akcijos sumanytojų pasaulėžiūros.

Mano bičiulis profesorius Raimondas Lopata turėtų griebtis už galvos, sužinojęs, kad jo studentas, nors ir baigęs TSPMI, intelektualumu ir išsilavinimu savo skurdžios sąmonės ir dvasios neapdovanojo. Visas jo ir jo kolegų išsilavinimas virto susižavėjimu primityviu nacistiniu woodoo! Kitaip tariant, dabar jie degins intelektualų nuotraukas, vėliau kurs jų vaškines lėles ir, subadę jas viešai adatomis, simboliškai išlydys. O sekantis žingsnis koks, ponai nacistinio  woodoo gerbėjai? 

Mano FB bičiulė psichiatrė Danguolė Survilaitė štai taip išdėstė savo nuomonę: „Žalinga akcija, o iniciatorius siūlyčiau bausti. Nei nuotraukų, nei vėliavų deginimas ar langų daužymas nėra priimtinos protesto priemonės. Hitleris irgi pradėjo nuo deginimo (knygų)… Jeigu nori, tegu badauja – bus tik sveikiau. Kaip psichiatrė sakau. kad nereikia čia kai kurių asmenų vadinti “ligoniais”: tai baisi diskriminacija – jei jie ligoniai, juos reikia gydyti, o ne toleruoti jų neadekvatų elgesį. Jeigu mūsų kultūros aplinkoje kas nors imtų badyti lėles adatomis ir suteiktų tam kokią nors ypatingą prasmę, sakyčiau, irgi ne visai gerai su protu (irgi kaip psichiatrė sakau)! Kaip ir piramidė Merkinėje ar vyniojimasis į tualetinį popierių… Deginimas – irgi agresijos apraiška.“.

Na, aš nesu psichiatras, tad man belieka gerbti profesionalo psichiatro nuomonę. Nors, būdamas nelemtas liberalas,  teisėsaugos užtarimo nesišauksiu. Bet visokeriopai džiaugiuosi pilietine daugelio žmonių vienareikšmiškai neigiamą poziciją šios barbariškos akcijos adresu. Mat kai kam tai vaikų žaidimas, kai kam  – mirtina tikrovė. Tos tikrovės sumanytojai vėliau atsidūrė kartuvėse ir kalėjimuose. Neonacistiniai woodoo gerbėjai turėtų apie tai pagalvoti.

Originalus įrašas tinklaraštyje Vinokuras.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: