(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Nuo 2011 metų per brandos egzaminų sesija kiekvienas, laikęs valstybinį egzaminą, kurio užduotis sudarys ir atsakymų lapai, galės išsinešti savo užduoties sąsiuvinius. Tie, kurie valstybinį egzaminą išlaikys anksčiau, pasibaigus egzaminui užduočių sąsiuvinius per valandą galės atsiimti iš egzamino centro administratoriaus.

Kandidatai – abiturientai ir kiti, laikantys brandos egzaminus – galės išsinešti ir atliktas valstybinio lietuvių kalbos (gimtosios ir valstybinės) bei užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino užduotis, nes nuo 2011 metų keičiama šių egzaminų užduoties struktūra – įvedami atsakymų lapai.

Šie ir kiti pakeitimai įteisinti švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus patvirtintame Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos apraše, Kalbų ir mokinių kompiuterinio raštingumo įskaitų nuostatuose.

Kokius brandos egzaminus laikys, kandidatai turės apsispręsti iki kovo 7 dienos. Balandžio pradžioje bus paskelbta, kuriose savivaldybių mokyklose bus rengiami atskirų dalykų egzaminai.

Brandos atestatui gauti reikės išlaikyti du brandos egzaminus – privalomąjį lietuvių (gimtosios ir valstybinės) kalbos ir vieną pasirenkamąjį. Iš viso kandidatas galės laikyti ne daugiau kaip 6 egzaminus. Pagrindinė brandos egzaminų sesija prasidės gegužės 7 dieną vokiečių kalbos egzaminu, baigsis birželio 16 dieną chemijos valstybiniu brandos egzaminu. Pakartotinė sesija vyks birželio 27 – liepos 8 dienomis.

Pagrindinės sesijos mokyklinių brandos egzaminų rezultatai bus paskelbti per 5 dienas. Lietuvių kalbos ir gimtųjų kalbų – per 9 dienas. Visų pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatus planuojama paskelbti iki liepos 12 dienos.

Kaip ir anksčiau, kandidatas, nesutinkantis su egzamino darbo įvertinimu, per 3 dienas nuo rezultatų paskelbimo dienos galės teikti prašymą mokyklos direktoriui dar kartą darbą peržiūrėti ir pakartotinai įvertinti. Valstybinių brandos egzaminų apeliacijų rezultatų vėliausias skelbimo terminas – liepos 22 diena.

2011-aisiais abiturientams kalbų įskaitos bus organizuojamos per pavasario atostogas, tad mokykloms siūloma savo nuožiūra keisti atostogų laiką dvyliktokams: suteikti jiems pavasario atostogas kitu laiku arba gegužės pabaigoje sutrumpinti ugdymo procesą.

Daugiau informacijos apie egzaminus, jų programas rasite Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje www.egzaminai.lt

Nacionalinio egzaminų centro informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: