Arkadijus Vinokuras / asmeninio archyvo nuotr.

Algirdas ”socialdemokratas” Butkevičius KAM ministru siūlo žmogų, manančiu, kad KAM ministras būtinai turi mokėti šaudyti. ”Aš šaudau taikliai”, mušasi sau krūtinėn R. Budbergytė.  Kol A. Butkevičiui bus leidžiama naudotis savo valdžia ir įtaka, tol nebus galo jo žemo intelekto ir tuo pat didžiulio nepadorumo kaip ”vertibės” išsišokimams. Taip kad, šiandien mes turime ne vieną trumpą, o visą eilę trumpų R. Karbauskio ir A. Butkevičiaus ”profesionalų” tarpe.

Baikime juokus.  Jeigu būti KAM ministru pakanka tik mokėti šaudyti, tai esu kietesnis už R. Budbergyte:

Mokiausi įsakymo davimu pagal NATO 5 punktų modelį. Tai patvirtina 5 Švedijos  savanorių karininkų kovos mokyklos ir KASP diplomai.

Turiu  šaudymo prieštankiniu beatožliaužio pabūklu diplomą

Esu mokęsis pasalos meno prieš priešiškas karines kolonas

mokiausi minuoti

šaudau prieštankiniu daugkartiniu švedišku ”Carl Gustaf”

šaudau prieštankine rusiška PRG ”Mucha”

šaudau švedišku automatiniu karabinu AK5,

šaudau amerikietišku AK  M16,

rusišku AK 47,

izraelietišku  Uzi,

austrišku Glock 17 pistoletu

vokišku kulkosvaidžiu MG-3

Tarnavau Izraelio karinėse pajėgose ir ketverius metus dirbau jau minėtame Švedijos savanorių karininkų kovos mokykloje. Apmokėme mūsų šiandienos pulkininkus ir generolus. (1998-2001).

Kiti privalumai: esu pirmas Lietuvos karinis atašė, KAD ir KAM strūktūroje 1990-1993 metais. Atsakingas už Skandinaviją ir Jungtinę Karalystę. Taip pat ir mano indėlio dėka KAD ir KAM buvo šių šalių vyriausybių pripažinti.

Parodykite nors vieną šiandienos LT politiką su mano kariniu parengimu. Nesimušu sau į krtūtinę vadindamas save ”gynybos ekspertu”. Tokių, niekada netarnavusių ”gynybos ekspertų”  LT viešoje erdvėje pakankama. Kas nori susipažinti su mano straipsniais šalies gynybos politikos kontekste, galite susipažinti pavartę lrytas.lt ir kitus leidinius.  Visada buvau šauktiniu kariuomenės bei  totalinės gynybos šalininkas.

Kalbu laisvai penkiomis kalbomis ir susikalbu dar trijomis.

Beje, idėją išleisti leidinius, mokančius kaip elgtis karinės krizės atveju, idėją pradėti rimtas karines vasaros stovyklas vaikams ir patriotinę karinę edukaciją mokyklose Izraelio pavyzdžiu, yra mano. Apie tai rašiau ir kalbėjau TV ir  radijo laidose. KAM ministras Juozas Olekas tomis idėjomis šauniai pasinaudojo viešai nepadėkodamas.  Visi pateikti pasiūlymai daryti raštu, siųsti oficialiai. ”Ačiū, Arkadijau, už idėjas”, tyliai man pasakė J. Olekas. ”Ir, atleisk, kad neįrašiau tave kaip idėjos generatoriumi leidiniuose”.

So, ladies and gentlemen: R. Budbergytė tinka vadovauti KAM? F* ck. Tokiu atveju esu tinkamesnis.

arkadijus-vinokuras-2

arkadijus-vinokuras-3-a

arkadijus-vinokuras-3

arkadijus-vinokuras-4

arkadijus-vinokuras-5

Vinokuras.lt

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: