Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė / © Mindaugo Mikulėno nuotr.

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūno pavaduotoja Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė kreipėsi į teisingumo ministrę Mildą Vainiutę ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos l.e.p. direktorę Dijaną Šinkūnienę dėl neraminančios informacijos, jog šalinamos buvusių politikų ir valstybės tarnautojų Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) viešai prieinamos privačių interesų deklaracijos, paliekant tik einamųjų metų deklaracijas.

Kreipimesi parlamentarė klausia, kokiu pagrindu priimtas VTEK sprendimas užverti viešą prieigą prie senesnių nei einamieji metai politikų ir valstybės tarnautojų privačių interesų deklaracijų? Domimasi, ar šis sprendimas atitinka Teisingumo ministerijos, atsakingos už asmens duomenų politikos formavimą, ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI), atsakingos už ES asmens duomenų apsaugos teisės aktų įgyvendinimą, poziciją?

Galų gale klausiama, ar VDAI yra parengusi rekomendacijas ir nurodymus susijusioms valstybės institucijoms, dėl politikų ir valstybės tarnautojų, bei kitų, įstatymais nustatytų kategorijų asmenų asmens duomenų (privačių interesų deklaracijų bei turto ir pajamų deklaracijų) viešinimo, atsižvelgiant į ES Duomenų apsaugos reglamento įsigaliojimą?

„Politikams ir asmenims, kurie užima pareigas viešajame sektoriuje, yra taikomi kitokie viešumo kriterijai, nei privatiems asmenims. Todėl kyla klausimas, kodėl Lietuvos valstybės institucijos renkasi kelią verčiau atkirsti visuomenę nuo informacijos, atskleidžiančios politikų ir valstybės tarnautojų privačių interesų ir sandorių istoriją, taip galimai pažeidžiant viešąjį interesą? Toks privačių interesų deklaracijų istorijos uždarymas neigiamai veikia pastangas stiprinti viešojo sektoriaus skaidrumą ir korupcijos prevenciją. Tai taip pat riboja žodžio laisvę ir visuomenės teisę būti informuotai“, – pažymėjo R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Sprendimas visuomenei susipažinti palikti tik einamųjų metų politikų ir valstybės tarnautojų interesų deklaracijas priimtas VTEK pirmininko nurodymu, motyvuojant nuo 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliosiančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo reikalavimais.

Pažymėtina, kad atvejai, kurie yra susiję su valstybės institucijoms patikėtomis teisės aktais nustatytomis funkcijomis ir įgaliojimais, yra paliekami valstybių narių diskrecijai, įpareigojant valstybes nares apie sprendinius informuoti Europos Komisiją ir Europos duomenų apsaugos priežiūros instituciją. Reglamentas nedraudžia atskleisti valstybės institucijų turimuose dokumentuose esančių asmens duomenų, kai tai numatyta nacionaliniuose teisės aktuose, todėl minėto apribojimo įvedimas galimai pažeidžia viešąjį interesą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: