(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno miesto savivaldybės tarybos kolegijoje svarstytas klausimas dėl savivaldybės valdomų laisvų negyvenamųjų pastatų ir patalpų atvirų angų užsandarinimo bei aptvėrimo darbų pirkimo. Kolegija pritarė prašymui organizuoti darbų pirkimo procedūras.

Spalio 14 dieną pasibaigė sutartis su UAB „Trapecija“ dėl savivaldybės nuosavybės ar patikėjimo teise valdomų pastatų tvarkymo galiojimo. Turto skyriaus vedėjas Antanas Slušnys kolegijos narius informavo, kad šiuo metu mieste yra 26 pastatai ir negyvenamos patalpos, kuriomis reikia nedelsiant pasirūpinti. Dalis pastatų yra apgriuvę, nuniokoti gaisro, atviromis angomis, todėl kelia grėsmę žmonėms ir aplinkai.

Bendra numatoma pastatų priežiūros darbų pirkimo kaina sudarytų apie 140 tūkst. litų. Darbams apmokėti bus naudojamos lėšos, gautos už Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų nuomą. Vykdant numatytus darbus bus siekiama apsaugoti pastatus nuo tolesnio nykimo, niokojimo ir ardymo iki šių pastatų perdavimo naudotojams ar jų privatizavimo. Kolegijos nariai reikalavo pranešėjo atkreipti dėmesį ir skubiau išskirti galimas privatizuoti patalpas.

Meras Andrius Kupčinskas, apibendrindamas svarstytą klausimą, pabrėžė įstatyminės bazės trūkumus, kurie neleidžia bendrą Kauno miesto panoramą darkančių, neprižiūrimų pastatų savininkams skirti didesnių baudų. Meras taip pat išreiškė nuomonę, kad atskirų objektų priežiūros klausimus ateityje reikėtų spręsti teisminiu keliu – kreiptis į teismą, prašant leidimo nugriauti pastatus. „Galbūt mums pigiau būtų kai kuriuos pastatus nugriauti, o ne juos prižiūrėti“, – sakė meras.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: