(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio 1 dienos, o jei mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, tuomet iki kitų metų spalio 1 dienos, juridiniai asmenys, kurių pajamos apmokestinamos Pelno mokesčio įstatymo nustatyta tvarka, mokesčių inspekcijai turi pateikti metinę pelno mokesčio deklaraciją ir, jeigu dirbo pelningai, sumokėti pelno mokestį į biudžetą. Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys metines pelno mokesčio deklaracijas turi pateikti kartu su finansine atskaitomybe.

Pelno nesiekiantys vienetai gali būti laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos teikimo tik tokiu atveju, jeigu jie mokestiniu laikotarpiu nevykdė ūkinės komercinės veiklos, gautos paramos nenaudojo Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nenumatytiems tikslams ir iš vieno paramos teikėjo per metus negavo 250 minimalių gyvenimo lygių viršijančios paramos sumos grynaisiais pinigais.

Norėdama būti atleista nuo pelno mokesčio deklaracijos pateikimo už 2009 metus pelno nesiekianti organizacija iki 2010 metų spalio 1 dienos mokesčių administratoriui turi pateikti prašymą dėl atleidimo nuo pelno mokesčio deklaracijos teikimo. Prašyme turi būti nurodytos teisės aktuose nustatytos priežastys, dėl kurių prašoma atleisti, ir mokestiniai laikotarpiai, kuriais laikinai nebus teikiamos deklaracijos.

Pelno mokesčio deklaracija su priedais už 2009 metus turi būti pateikta iki 2010 metų spalio 1 dienos, o jeigu mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais, – iki kito mokestinio laikotarpio dešimto mėnesio 1 dienos.

Jeigu juridinis asmuo baigia savo veiklą, tai paskutinio mokestinio laikotarpio metinė pelno mokesčio deklaracija pateikiama per 30 dienų nuo veiklos pabaigos.

Pelno mokestis turi būti sumokėtas ne vėliau kaip paskutinę metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo dieną.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: