(c) Stock.xchng arcyvo nuotr.

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS), išanalizavusi „Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo“ projektą bei atsižvelgusi į studentų nuomonės tyrimo apie kūno kultūros dalyką Lietuvos aukštosiose mokyklose rezultatus, pastebi, jog Įstatymo projekto straipsnis, kuriuo rengiamasi nustatyti, kad pirmajame bei antrajame kursuose aukštosiose mokyklose kūno kultūros dalykui turėtų būti skirta ne mažiau nei 2 valandos per savaitę, o kituose – pasirinktinai, prieštarauja studentų nuomonei bei gali sukelti papildomas problemas aukštosioms mokykloms siekiant tinkamai laikytis Įstatymo.

„Prieš metus LSAS vykdytos studentų apklausos duomenimis, net 77 procentai studentų norėtų, jog kūno kultūros dalykas būtų vertinamas įskaita, nedarančia įtakos studento pažangumo rezultatams. To paties tyrimo metu už tai, jog kūno kultūra būtų pasirenkamasis dalykas pasisakė 43 procentai studentų. Detalesnė tyrimo analizė atskleidė, jog studentai, pasisakantys už neprivalomą kūno kultūros dalyką yra daug labiau linkę rinktis šį dalyką savo noru, dėlto galime daryti išvadą, jog laisvas pasirinkimas būtų efektyvesnė priemonė skatinant fizinį aktyvumą“, – įsitikinusi LSAS prezidentė Ieva Dičmonaitė.

LSAS siūlo propaguoti sportą ne prievartiniu būdu, įvedant privalomas paskaitas, bet leidžiant studentams patiems pasirinkti, kur sportuoti bei kokią sporto šaką pasirinkti. Atkreipiamas dėmesys ir į tai, jog kai kuriose aukštosiose mokyklose sporto bazės nėra pritaikytos pilnavertiškam sportui. Pabrėžiama, jog Įstatymo projekte siekiama įtvirtinti tai, kad sporto inventorių bei patalpas, neatitinkančius saugumo, sanitarinių, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, būtų draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ar renginiams. Iš visų studentų nuomonės tyrime dalyvavusių respondentų, kas penktas teigė, jog dėl užsiėminų metu įvykusių traumų buvo kaltas netvarkingas inventorius.

„Pirmiausia reiktų ne įvesti privalomas paskaitas, o pasirūpinti sąlygomis sportuoti. Būtina užtikrinti, jog sporto bazės būtų tinkamos užsiėmimams būklės, todėl aukštosios mokyklos turi būti aprūpintos reikiamu inventoriumi. Savo ruožtu, aukštosios mokyklos turėtų užtikrinti, jog studentai sportuotų lauke tik tuomet, kai tam yra tinkamos oro sąlygos. Be to, svarbu atkreipti dėmesį ir į privalomus pirmosios pagalbos punktus, kurie nevisada gali laiku suteikti pirmąją pagalbą“, – sako I. Dičmonaitė.

LSAS jau ne kartą atkreipė aukštųjų mokyklų bei atitinkamų institucijų dėmesį į tai, jog kai kuriose aukštosiose mokyklose kūno kultūros paskaitos yra privalomos bei vertinamos įskaita, tačiau dalykas yra apibrėžiamas kaip turintis nulį kreditų. Dėl to studentams kyla papildomos problemos: įskaitos negavimas yra laikomas kaip akademinė skola, dėl kurios studentai negali išvykti pagal mainų programas arba atitinkamais atvejais jiems gresia ir kurso kartojimas arba “iškritimas” iš aukštosios mokyklos. Pabrėžtina, jog, pagal Pagrindinių, specialiųjų profesinių ir vientisųjų studijų programų nuostatų 5 punktą, studijuojamo dalyko apimtis negali būti mažesnė kaip 2 kreditai.

Lietuvos studentų atstovybių sąjungos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: