(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės taryba pritarė trijų miestui svarbių projektų paraiškų rengimui ir teikimui Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai gauti.

Bus siekiama gauti ES paramą buvusių Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorijos (Julijanavos g. 1), užterštos teritorijos Palemono g. 22 bei Nemuno salos kanalo (senvagės) išvalymui ir sutvarkymui.

Kiekvienam iš projektų įgyvendinimui bus skirta 15 procentų bendros projekto vertės, o parengtos projektų paraiškos pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai.

Planuojamos užterštos teritorijos Julijanavos g. 1 išvalymo ir sutvarkymo išlaidos yra 3,5 mln. litų. Savivaldybės lėšos – 524 970 litai. Buvusio Kauno mėsos kombinato valymo įrenginių teritorija užima apie 10 hektarų. Šiuo metu čia yra šešiolika atvirų talpų, kuriose sukauptas neišvalytas dumblas bei kitos nuosėdos.

Po valymo įrenginių uždarymo teritorija buvo neprižiūrima, aplinkinės įmonės ir gyventojai vertė įvairias atliekas. Atlikus detalius ekogeologinius tyrimus, rasta padidinti kiekiai naftos produktų, judriojo fosforo, mineralinio azoto, chromo, kitų sunkiųjų metalų koncentracija viršija gamtinį foną, todėl teritoriją būtina išvalyti, išgriaunant buvusius įrenginius ir išvežant užterštas nuosėdas. Planuojama, kad objektas bus išvalytas 2013 metais.

Planuojamos užterštos teritorijos Palemono g. 22 išvalymo ir sutvarkymo išlaidos yra 2, 3 mln. litų. Kauno miesto savivaldybės lėšos – 293 452 litai. Neprižiūrima ir apie 24 arus užimanti aptverta teritorija, esanti apie 50-100 metrų nuo Palemono g. 22, yra užteršta naftos produktų atliekomis. Dėl to gali įvykti nelaimingas atsitikimas, kyla gaisro pavojus bei aplinkos užteršimo plitimo galimybė.

Pavojingas židinys yra 2-10 m nuo geležinkelio Vilnius – Kaunas bėgių. Apie 1960-1970 metus šioje teritorijoje veiklą vykdė 10-oji plentų valdyba, kuri autostrados Kaunas – Vilnius tiesimui naudojo skalūno alyvą ir kitus naftos produktus. Buvusieji šeimininkai, išsikeldami iš šios teritorijos, užpylė talpas su bitumu ir kitomis medžiagomis gruntu. Gruntas buvo sustumdytas ir padarytas nedidelis pylimas, kurio liekanos matomos ir šiuo metu. Tai galėjo būti priežastis, dėl ko gruntas nuskendo bitume ir tuomet šis išsiveržė iš buvusių talpų. Pakaitinus saulei ir esant aukštesnei temperatūrai, bitumo masė skystėja ir darosi klampi.
Projekto metu bus iškastas ir išvežtas utilizuoti bitumas, aplink taršos židinį užterštas dirvožemis, išgriauti esami rezervuarai. Planuojama, kad objektas bus išvalytas 2013 metais.

Taip pat numatoma išvalyti ir sutvarkyti Nemuno salos kanalą (senvagę), t.y. išvalyti Nemuno upės dugno atkarpą tarp Nemuno salos ir dešiniojo upės kranto, užtikrinti vandens pratekėjimą minėtoje atkarpoje ir sutvarkyti su šia upės atkarpa besiribojančius salos krantus.
Planuojamos Nemuno salos kanalo (senvagės) Kauno mieste išvalymo ir sutvarkymo išlaidos – 4,5 mln. litų. Kauno miesto savivaldybės lėšos 0,678 mln. litų.

Numatoma pašalinti susikaupusį dumblą, įrengiant sėsdintuvą kanalo žemupyje ir kasant dumblą žemsiurbe nuo aukštupio bei pumpuojant jį į sėsdintuvą. Nusėsdintas dumblas baržomis bus gabenamas į Kauno žiemos vidaus vandens uostą ir iš ten išvežamas savivarčiais į Lapių sąvartyną. Naudojant tokią valymo technologiją, bus išvengta miesto centro užteršimo. Išvalius minėtą Nemuno upės atkarpą pagerės Nemuno vandens ekosistemos būklė.

Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė
Bendrųjų reikalų departamento vyriausioji specialistė

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: