(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Vytauto Didžiojo universitetas ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pradeda vykdyti strateginį projektą, kuriuo siekiama didinti šių institucijų valdymo efektyvumą. Svarbus žingsnis jo įgyvendinimo link bus žengtas balandžio 7 dieną, kai VDU ir ISM vadovai pasirašys jungtinės veiklos įgyvendinant projektą sutartį.

„Projekto metu bus parengtos VDU ir ISM tolesnio vystymosi strategijos, kurios leistų sėkmingai konkuruoti rinkoje, įtraukti visas dalininkų grupes į sprendimų priėmimo procesą bei užtikrinti aukštą studijų kokybę. Taigi, galutinis šio projekto teikiamos naudos gavėjas – Lietuvos jaunimas, studijuosiantis dinamiškoje, verslioje ir aukščiausius kokybės lūkesčius atitinkančioje aukštojo mokslo aplinkoje”, – teigia VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka.

Vykdant projektą, kaip teigia jo koordinatoriai, bus siekiama ne tik tobulinti universitetų valdymą, bet ir didinti studijų sistemos efektyvumą. Daug dėmesio bus skiriama aukštojo mokslo reformos nulemtiems pokyčiams: studijų „krepšelio” sistemos įvedimui, VDU juridinio statuso pakeitimui į viešąją įstaigą, universiteto Tarybų funkcijų pakeitimui labiau įtraukiant socialinių dalininkų atstovus į universitetų valdymą.
Projekte dalyvaus 100 VDU ir ISM aukščiausio lygio vadovų – Tarybų narių ir administracijos darbuotojų, atsakingų už naujos valdymo strategijos sukūrimą ir įgyvendinimą. Siekiant tobulinti jų kompetencijas, vyks mokymai institucinio planavimo, strateginio valdymo, taip pat finansų ir kokybės, žmogiškųjų išteklių valdymo, verslumo skatinimo temomis. Šiuos mokymus ves tarptautinio lygio Lietuvos ir užsienio ekspertai, turintys realios aukštojo mokslo reformos įgyvendinimo ir strateginio valdymo patirties.

Pirmasis bendras projekto dalyvių posėdis įvyks balandžio 7 d., jo metu VDU rektorius prof. Zigmas Lydeka ir ISM rektorius doc. Nerijus Pačėsa pasirašys jungtinės veiklos įgyvendinant projektą sutartį. Tikimasi, kad VDU ir ISM bendradarbiavimas sudarys sąlygas skirtingo juridinio statuso – valstybinio ir privataus – universitetų darbuotojams keistis gerąja patirtimi, dalyvaujant bendrose veikose plėsti akiratį bei ieškoti bendrų sąlyčio taškų, naujų idėjų.

Projektas „Universiteto restruktūrizavimas ir veiklos bei valdymo optimizavimas įgyvendinant švietimo reformos nuostatas” truks 2 metus. Jis finansuojamas iš Europos Sąjungos fondo bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, projekto biudžetas siekia 1 mln. litų.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: