Vyriausybei pateiktas 2012 metų biudžeto projektas
(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Finansų ministerija pateikė Vyriausybei 2012 metų nacionalinio biudžeto, „Sodros“ ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo projektus.

Nacionalinio biudžeto projekte, kuris apima valstybės ir savivaldybių biudžetus, numatoma, kad 2012 metų nacionalinio biudžeto, pajamos (be ES ir kitos paramos lėšų – 7 mlrd. 240,6 mln. litų) sudarys beveik 21 mlrd. 816 mln. litų.

Tai 9,6 proc. daugiau nei planuota į nacionalinį biudžetą surinkti šiais metais. Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis numatomos nacionalinio biudžeto pajamos sudarys 29 mlrd. 056,6 mln. litų – 8,3 proc. daugiau nei planuota 2011 metais.

Vien valstybės biudžeto pajamos be ES paramos lėšų 2012 metais sudarys 18 mlrd. 759 mln. litų, o su ES paramos lėšomis planuojama, kad bus beveik 26 mlrd. lt.

2012 metais nacionalinio biudžeto planuojamos išlaidos be ES paramos lėšų sudarys 22 mlrd. 524,9 mln. litų, t. y. beveik 56,9 mln. litų daugiau nei 2011 metais. Įskaičiavus ES paramos lėšas planuojami 2012 metų nacionalinio biudžeto asignavimai – 29 mlrd. 765,5 mln. litų.

Vien valstybės biudžeto išlaidos be ES paramos lėšų sudarys beveik 19 mlrd. 468 mln. litų, įskaičiuojant ES paramos lėšas bus 26 mlrd. 708,6 mln. litų.

2012 metais planuojamos „Sodros“ biudžeto išlaidos sudarys 13 mlrd. 973,9 mln. litų, pajamos – 11 mlrd. 902,4 mln. litų. „Sodros“ deficitas bus 2,07 mlrd. litų. Pagrindinai išlaidos didės dėl pensijų atstatymo į prieš-krizinį lygį – beveik 0,5 mlrd. litų. Taip pat bus grąžintos pensijų nepriemokos už 1995-2002 m.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo, kurio pagrindines pajamas sudaro valstybės biudžeto asignavimai, „Sodros“ bei Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamos įmokos, 2012 metų biudžeto suplanuotos išlaidos ir pajamos yra 4 mlrd. 140,9 mln. litų.
Tad visos viešosios išlaidos be Europos Sąjungos paramos 2012 metais sudarys beveik 40 mlrd. 639,7 mln. litų.

Planuojami asignavimai didėja dėl skolos aptarnavimo (palūkanų mokėjimo) ir pasirengimo pirmininkauti ES Tarybai, ES įmokos, taip pat todėl, kad didėja ES lėšos, vadinasi didėja bendra-finansavimo sumos.

Pažymėtina, kad 2012 m. Žemės ūkio ministerijai numatoma papildomai skirti 125 mln. litų nacionalinėms papildomoms tiesioginėms žemės ūkio išmokoms mokėti už 2011 m. Kiekvienais metais minėtos išmokos paprastai buvo mokamos iš valstybės skolintų lėšų, tačiau atsižvelgus į Valstybės kontrolės rekomendacijas nuo 2011 m. šios lėšos yra planuojamos Žemės ūkio ministerijos asignavimuose.

Pažymėtina, kad šis valstybės įsipareigojimas mokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2011 metų laikotarpį neturės įtakos 2012 m. viešųjų finansų deficitui.

Planuojamas net apie 4 kartus mažesnis (2011 m. planuotas – beveik 2,6 mlrd. deficitas) valstybės biudžeto deficitas, kuris sudarys apie 0,7 mlrd. litų ir bus 0,6 proc. BVP, o visų viešųjų finansų deficitas, įvertinus Socialinio draudimo fondo deficitą, pervedimus į pensijų fondų antrąją pakopą, Ignalinos atominės elektrinės uždarymo fondo duomenis, sudarys 2,8 proc. BVP.

2012 metais į nacionalinį biudžetą (be ES lėšų) planuojama surinkti apie 1,9 mlrd. litų arba 9,6 proc. daugiau nei numatyta gauti 2011 metais.

2012 metais siūloma pratęsti šiais metais galiojančią nuostatą pagal kurią savivaldybių biudžetų pajamos (be specialių tikslinių dotacijų ir pajamų iš vietinių rinkliavų) galės būti ne mažesnės kaip 85 procentai 2009 metų lygio ir ne didesnės kaip 2009 apskaičiuotos. Atsižvelgiant į tai, savivaldybių biudžetams savarankiškoms funkcijoms vykdyti bus skiriama 57,08 proc. gyventojų pajamų mokesčio įplaukų (šiais metais – 61,6 proc.).

Valstybės biudžeto išlaidos susijusios su valstybės skolos aptarnavimu 2012 m. sudarys 2 105 mln. litų, t. y. 187,5 mln. litų daugiau nei šiais metais. Primintina, kad 2008 metų pabaigoje prasidėjęs staigus ekonomikos nuosmukis, nesant sukauptiems rezervams, lėmė išaugusį skolinimosi poreikį bei skolos aptarnavimo kaštų augimą.

Ateinančiais metais Lietuvos įmokos į Europos Sąjungos biudžetą – 1 110 mln. litų. Lietuvos 2007-2013 m. veiksmų programoms 2012 m. biudžete numatyta 4 mlrd. 503,75 tūkst. litų ES lėšų. Projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos 2007-2013 m. veiksmų programas iki šiol skirtas finansavimas sudaro 18,9 mlrd. litų arba 74 proc. nuo visų 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui numatytų ES ir valstybės biudžeto lėšų.

Šios lėšos naudojamos ar jau panaudotos įgyvendinti daugiau kaip 5 tūkst. projektų, kurių bendra vertė perkopia 22 mlrd. litų. Daugiau, kaip 1,3 tūkst. projektų, kurių bendra vertė daugiau kaip 3,9 mlrd. litų, jau baigti įgyvendinti. Dauguma jų įvykdyta verslo, transporto infrastruktūros, mokyklų ir darželių energetinio atnaujinimo srityse.

Žemės ūkio srities – kaimo plėtros ir žuvininkystės – projektams, įgyvendinamiems pagal Lietuvos 2007-2013 m. programas iki šiol skirtas finansavimas (t. y. išmokėta paramos) sudaro per 3,7 mlrd. Lt arba beveik 46 proc. nuo visų 2007-2013 m. laikotarpiui numatytų ES ir bendrojo finansavimo lėšų.

Šios lėšos jau panaudotos arba tebenaudojamos beveik 470 tūkst. projektų ir paraiškų (patvirtinta paramos suma – autorizuotos paraiškos, pasirašytos sutartys), kurių bendra vertė 5,2 mlrd. litų, įgyvendinimui.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: