(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Kitą savaitę Lietuvoje lankysis Europos komiteto prieš kankinimus ir kitokį nežmonišką, žiaurų ar žeminantį elgesį ar baudimą (CPT) delegacija, kuri vizito metu vertins, kaip laisvės atėmimo įstaigose užtikrinamos žmogaus teisės bei pateiks savo išvadas.

Teisingumo ministras šį vizitą vertina kaip efektyvią pagalbą atliekant nešališką analizę bei identifikuojant problemiškiausias sritis. Po apsilankymo pateikta Komiteto ataskaita leis įvertinti esamą situaciją bei pateiktomis išvadomis remtis priimant su šių įstaigų veikla susijusius sprendimus.

Teisė CPT atlikti tokias patikrinimo procedūras yra numatyta Europos konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, kuri Lietuvos atžvilgiu įsigaliojo 1999 m. kovo 1 d. Pagal vertintojų delegacijos pateiktas išvadas, Komitetas valstybėms teikia rekomendacijas ir pasiūlymus dėl tikrintose įstaigose laikomų asmenų teisių apsaugos. Išvados valstybėms paprastai pateikiamos trijų mėnesių laikotarpyje po vizito.

Komitetas inspektuoja ne tik pataisos įstaigas, policijų areštines, užsienio piliečių registravimo bei pabėgėlių priėmimo centrus, bet ir psichiatrines ligonines, vaikų auklėjimo ir globos namus bei kitas įstaigas, kuriose gali būti laikomi asmenys, kurių laisvė yra apribota.

Paskutinį kartą CPT atstovai mūsų šalyje lankėsi 2008 m. Po šio vizito Komitetas Lietuvai pateikė rekomendacijas, kurių įgyvendinimo viešą ataskaitą Vyriausybė Komitetui pateikė pernai rudenį.

Lietuvos Respublikos TESINGUMO MINISTERIJOS informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: