Pixabay.com archyvo nuotr.

Jutos valstijos rajono valdžios institucija nusprendė uždrausti Bibliją savo pradinių ir vidurinių mokyklų bibliotekose, remdamiesi galimu ,,vulgarumu ir smurtu” šioje šventoje knygoje. Šis sprendimas sukėlė diskusijų ir kontroversijų bangą visoje šalyje.

Pasak rajono valdžios atstovų, šio sprendimo tikslas yra užtikrinti mokyklos bibliotekose turimų knygų turinio atitiktį skirtingų religinių ir kultūrinių įsitikinimų mokinių poreikiams. jie mano, kad Biblijos tekste yra tam tikrų vietų, kurios gali būti suvokiamos kaip vulgarios arba skatinančios smurtą.

Juta yra viena iš JAV valstijų, ir kaip ir daugelyje kitų šalių, mokyklų veikla yra reguliuojama valstijos lygmeniu. JAV Konstitucijos Pirmojo pataisos religijos laisvės nuostatos užtikrina piliečiams teisę laisvai praktikuoti savo religiją ir uždrausti valstybės kišimąsi į religinį gyvenimą.

Tačiau JAV mokyklų sistemai taikomos tam tikros apribojimų ribos dėl religinio turinio, ypač valstybinėse mokyklose. Valstybinės mokyklos turi laikytis neutralumo ir nesikišti į religinę veiklą. Tai reiškia, kad mokykla neturi primesti ar remti jokio konkretaus tikėjimo ir religinės praktikos.

Šis sprendimas prieštarauja Jutos valstijos konstitucijai, kuri garantuoja religinę laisvę pasirinkti savo religiją arba neturėti jokios religijos. Kai kurie teisininkai ir pilietinės teisės organizacijos jau paragino peržiūrėti šį sprendimą ir pareikalavo, kad mokiniai turėtų galimybę pasiekti skirtingų religijų knygas ir medžiagą.

Kritikai išreiškia susirūpinimą dėl šio sprendimo, tvirtindami, kad tai pažeidžia mokytojų ir mokinių laisvę skaityti ir tyrinėti šią religinę knygą, kuri yra svarbi krikščionių bendruomenėms. Jie taip pat teigia, kad tai gali turėti neigiamą poveikį religinei tolerancijai ir pagarbai šio rajono mokyklose.

Jutos mokyklos rajono valdžia yra įpareigota užtikrinti, kad mokyklos aplinka būtų nešališka ir skatintų kultūrinę įvairovę bei pagarbą visoms religijoms. Tačiau šis sprendimas kelia abejonių dėl to, ar draudimas yra tinkamas būdas siekti šių tikslų.

Diskusijos dėl šio sprendimo tikimasi tęsis ir toliau, o galutinis sprendimas gali priklausyti nuo teisinių procesų. Būtina atidžiai apsvarstyti abiejų pusių argumentus ir ieškoti kompromiso, kuris skatintų religinę laisvę.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: