Išradimo patentavimas: ką svarbu žinoti apie išradimų apsaugą?

0
1
Organizatorių archyvo nuotr.

Atlikote ilgą, kūrybiškumo reikalaujantį darbą, investavote laiką ir pinigus, sugalvojote naują niekam nežinomą techninį sprendimą, sukūrėte iki šiol niekur nematytą, negirdėtą technologiją. Jeigu pavyko kūrybiniame procese išvengti ir didelių finansinių išlaidų – sveikiname! Jūs turite išradimą, kuris galbūt turės įtakos efektyvesniam technologiniam procesui, o vėliau teiks pelną. Tačiau neskubėkite išradimo paskelbti ir viešinti. Visų pirma, jis turi būti apsaugotas. Tam pasitelkiamas išradimo patentavimas. Patentas suteikia jums teisę uždrausti ar leisti kitiems asmenims naudoti jūsų išradimą.

Kas yra patentas?

Kas yra patentas apibrėžia Patentų įstatymas – tai yra išradimų apsaugos teisinė forma. Išradimais laikomi objektai, kurie atitinka šiuos tris požymius: yra nauji, atitinka išradimo lygį (nėra akivaizdus atitinkamos srities specialistui), yra pritaikomi praktikoje. Pagal įstatymą atradimai, mokslinės teorijos, matematiniai metodai, gaminių išoriniai vaizdai, žaidimų ar veiklos planai, taisyklės ir būdai, taip pat kompiuterių programos, informacijos teikimo būdai, natūralioje aplinkoje esantis žmogaus kūnas ar jo elementas nėra laikomi išradimais, net jei jie atitinka visus tris kriterijus. Tai, kas yra ar nėra laikoma išradimais, skirtingose šalyse gali skirtis. Pavyzdžiui, kompiuterių programos JAV gali būti laikomos išradimais.

Patentavimo privalumai

Išradimo patentavimas yra ilgas, kantrybės reikalaujantis procesas, tačiau tik jis užtikrina išskirtinę išradimo autoriaus teisę į savo sukurtą produktą ar technologiją. Tai nėra privaloma procedūra. Bet tik ją atlikus, būsite garantuoti, kad išradimą apsaugosite nuo nesąžiningo trečiųjų asmenų naudojimosi išradimu. Patentavimas užtikrina, kad išradimą gaminti, parduoti ar kitaip naudoti galėsite tik jūs. Ir tik jūs gausite pelną iš naudojimosi išradimu, jo pardavimo ar licencijavimo. Patentas suteikia jums teisę reikalauti, kad nesąžiningi konkurentai nesinaudotų išradimu, atlygintų nuostolius. Taip padidinate konkurencingumą, apsaugote į išradimo sukūrimą investuotas lėšas. Šia neribota savininko teise galite naudotis iki 20 metų.

Patentavimo eiga

Jeigu apsisprendėte patentuoti išradimą, pirmas žingsnis – patento paraiška. Ji turi atitikti Patentų įstatyme ir paraiškų padavimo taisyklėse nustatytus reikalavimus. Paraiškos ekspertizę atlieka Lietuvos patentų biuras, kuriam ji yra paduodama. Paraiškos formalios ekspertizės metu tikrinama ar pateikti visi reikalingi dokumentai, duomenys, ar jie atitinka nustatytus reikalavimus, ar objektas, kurį norite patentuoti, laikomas išradimu.

Jeigu paraiškos nagrinėjimo metu nustatomi trūkumai, Lietuvos patentų biuras duoda terminą jiems pašalinti. Pašalinus trūkumus, procedūra tęsiama. Viso proceso metu pareiškėjas turi teisę paraišką taisyti, atšaukti, kilus ginčui pateikti apeliaciją. Praėjus 18 mėnesių nuo paraiškos padavimo dienos, Lietuvos patentų biuras oficialiame biuletenyje paskelbia patento paraišką. Per tris mėnesius nuo šio paskelbimo, sumokėjus nustatytą mokestį, patento aprašymas įtraukiamas į Patentų registrą, oficialiame biuletenyje skelbiami išradimo duomenys, apibrėžtis. Galiausiai patento aprašymas (išradimo aprašymas, apibrėžtis, brėžiniai) skelbiami viešoje duomenų bazėje. Įvertinus nustatytus terminus, patentų išdavimo terminas trunka iki 22-24 mėnesių. Tam tikrais atvejais terminai gali būti trumpesni.

Patento apsaugos apimtis

Patentu suteikiama apsauga galioja tik tos valstybės teritorijoje, kurioje jis yra patentuotas. Siekdami apsaugoti išradimą tarptautiniu lygiu, patentuoti išradimą galite atskirose šalyse pagal kiekvienoje jų galiojančius nacionalinius teisės aktus. Tarptautinės paraiškos nagrinėjimo metu atliekama paieška, po kurios pateikiama rašytinė nuomonė dėl išradimo patentabilumo, vėliau paraiška skelbiama. Vėliau pareiškėjas turi paduoti nacionalines paraiškas valstybėse, kuriose siekia apsaugos. Pasirinktose valstybėse užbaigiama patentavimo procedūra, išduodami nacionaliniai patentai. Yra ir paprastesnis kelias – išradimo patentavimas pagal tarptautinius susitarimus iškart keliose šalyse. Šiuo atveju aktuali yra tarptautinė arba regioninė išradimo apsauga, kurią rinktis galite priklausomai nuo to, kokiose valstybėse norite patentuoti išradimą. Pateikiant tarptautinę paraišką Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijai, išradimo apsaugos procedūra bus pradedama 156 pasaulio šalyse. Tai didžiausios apimties patento apsauga. Siekdami regioninės apsaugos 38 valstybėse, kurios yra prisijungusios prie Europos patentų konvencijos, turėtumėte pateikti Europos patento paraišką į Europos patentų tarnybą. Eurazijos patentas apima 8 Nepriklausomų valstybių sandraugos šalis, kurios yra pasirašiusios Eurazijos patentų konvenciją.

Jeigu pradėjote procedūrą Lietuvoje ir nepraėjus 12 mėnesių kreipiatės dėl išradimo apsaugos kitose valstybėse, galite pasinaudoti nacionalinės patento paraiškos prioriteto teise. Bet kuriuo atveju būkite tikri, kad pradėjote būtiną ir prasmingą procesą, kurio finansinę naudą pamatysite ateityje.

Užsakymo Nr. KMC220091

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here