Pexels.com archyvo nuotr.

Pagal ES mokykloms skirtą programą 2019–2020 m. mokslo metams 145 mln. EUR numatyta skirti vaisiams ir daržovėms, o 105 mln. EUR – pienui ir kitiems pieno produktams. Maisto dalijimo programą papildo švietimo priemonės, padedančios šviesti vaikus apie žemės ūkį ir skatinti sveiką mitybą.

Lietuvoje 2019-2020 m. mokslo metams numatyta skirti 1 100 497 EUR vaisių ir daržovių vartojimo skatinimo mokyklose programai, 1 086 853 EUR – pieno vartojimo skatinimo mokyklose programai.\ 

Kiekvienai valstybei narei skiriamų ES biudžeto lėšų orientacinis dydis priklauso nuo jos mokinių skaičiaus, o pieno vartojimo skatinimo programai lėšos skiriamos atsižvelgiant į tai, kaip buvo panaudotos ankstesnės programos lėšos. Nacionalinės valdžios institucijos dalį skirto biudžeto (20–25 proc.) gali perkelti iš vieno sektoriaus į kitą. Jos taip pat gali pranešti apie savo ketinimą išleisti daugiau paramos, nei prašė, jei kitos valstybės narės atsisako panaudoti visas joms asignuotas lėšas. Be to, valstybės narės gali nuspręsti, kaip būtent įgyvendinti programą, be kita ko, pasirinkti, kokių žemės ūkio produktų skirti mokiniams ir kokias temines švietimo priemones įgyvendinti. Jos taip pat gali papildyti programos finansavimui skirtą ES paramą nacionaline parama. 

Tai, kokius produktus dalyti, pasirenkama atsižvelgiant į sveikatos ir aplinkos apsaugos aspektus, sezoną, esamą produktų įvairovę ir prieinamumą. Valstybės narės gali skatinti pirkti vietos arba regiono produktus, vartoti ekologiškus produktus, naudoti trumpąsias tiekimo grandines, daryti teigiamą poveikį aplinkai, taikyti žemės ūkio kokybės sistemas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: