(c) Kaunas.lt nuotr.
(c) Kaunas.lt nuotr.

Žvarbią penktadienio popietę į Kauno savivaldybę rinkosi tėveliai, kuriems rūpi jų vaikų auklėjimas, besikeičiančios visuomenės keliamų iššūkių sprendimas.

Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyrius pakvietė tėvus į naujos, nuo 3 iki 16 metų vaikų auklėjimo ir ugdymo klausimus apimančios, sėkmingos tėvystės įgūdžių programos- „Tėvų akademija” konferenciją., kurią pradėjo nuo videofilmo apie vaiko problemas.

Konferencijos svečius sveikinęs arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius pasidžiaugė, kad tokios programos yra rengiamos, prisiminęs savo vaikystę bei mokyklinius metus apgailestavo, kad tuomet tėvų niekad nemokė būti tėvais. Arkivyskupas tik išgirdęs apie šią programą su džiaugsmu nusprendė jai padėti – būtent metropolito dėka „Tėvų akademija” veiks prie Petro ir Povilo katedros bazilikos esančioje konferencijų salėje.

Arkivyskupo sveikinimą užtvirtino Kauno Lėlių teatro aktorės Rasos Čižauskaitės atliekami romansai. Programos globėja, Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė susirinkusius sveikindama nepamiršo ir mokytojų, sakydama, kad labai gerbia šią profesiją, bet mokydami ir sąmonindami tėvus, mes tuo pačiu padedame ir mokytojui. Seimo narė aptarė pasikeitusį Minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą, kuris padės vykdyti tėvų švietimą privaloma tvarka.

Konferencijoje pranešimus skaitė VDU Socialinės gerovės instituto socialinių mokslų daktarė Nijolė Teresė Liobikienė kalbėjo apie sėkmingos tėvystės reikšmę vaiko ugdomajame procese, kiek tai yra svarbu ir reikalinga.

VšĮ Šeimos santykių instituto direktorė, Roma Šerkšnienė analizavo šeimos įtaką vaiko psichinei sveikatai, akcentuodama, kad dabartinė masinė emigracija labai neigiamai veikia vaikų psichikas, palikdama nebeatstatomą žalą. Lietuvos tėvų forumo narys Audrius Murauskas analizavo, kas gi yra tėvas mokykloje- draugas ar siaubas, iškeldamas klausimą, ar tėvai mokykloje reikalingi tik rinkliavoms ir bausti jų vaikus viešuose susirinkimuose. Salėje dalyvavusieji įdėmiai klausėsi pranešimų, kurie pateikti tėvams priimtina forma, neformalūs ir lankstūs.

Pabaigus konferencijos plenarinį posėdį, buvo pristatyti „Tėvų akademijos” lektoriai: Kauno Pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė Raimunda Žiulytė, parengusi „Vaiko savęs pažinimo” seminaro pristatymą, Kauno Martyno Mažvydo vidurinės mokyklos vyresnioji socialinė pedagogė Saulė Šerėnienė, kalbėjusi apie vaiko mokymosi motyvacijos skatinimą įvairiais būdais, kuris prasideda šeimoje nuo žaidimu ir užtvirtinamas mokykloje ugdymo procese bei „Vaidoto” pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė ekspertė Inga Vaitekūnaitė, konferencijoje pristačiusi modulį „Lytinis švietimas – kaip kalbėtis su vaiku apie TAI”, sakydama, kad lytiškumo akcentavimas prasideda labai ankstyvoje vaikystėje ir vaikui į klausimus reikia atsakyti tada, kada ji s pradeda jų klausti. Lektorė paneigė mitą, kad lytinis švietimas reikalingas tik paauglystėje. Deja, tuomet jau per vėlu.

Konferencijoje dalyvavo Kauno miesto švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjas Antanas Bagdonas, vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė, švietimo ir ugdymo skyriaus specialistai, kuruojantys ikimokyklinį bei pradinį ugdymą., tėvų asociacijos „Šviesos kampelis” atstovai.

Programos autorė ir iniciatorė , Kauno miesto Švietimo ir kultūros departamento Švietimo ir ugdymo skyriaus Neformaliojo švietimo poskyrio vyresnioji specialistė Eurika Stankevičienė, padėkojo susirinkusiems tėveliams už jų atrastą laiką vėlyvą penktadienio popietę , po savaitės darbų, prieššventiniame chaose, išreikšdama viltį, kad ši „ Tėvų akademija” bus tikrai sėkminga ir reikalinga. pagalba tėvams. LR Seimo narė Vincė Vaidevutė Markevičienė pažadėjo visokeriopą paramą šiai programai, kad ji taptų sėkmingos tėvystės ugdymo pavyzdžiu visiems Lietuvos miestams.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: