Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (LSAS) šiandien pristatė atliktą aukštojo mokslo reformos pasekmių ir sistemos analizę, kuri rodo, jog aukštojo mokslo sistema Lietuvoje vis dar reikalauja didelio įdirbio ir pokyčių. Organizacijos pateikta detali analizė nurodo reformos trūkumus finansiniais, socialiniais, akademiniais ir strateginiais pjūviais bei teikia siūlymus klaidoms taisyti.

LSAS prezidento Arūno Mark teigimu, organizacijos atstovai jau ne pirmą kartą pabrėžia, kad nuolat neanalizuojant aukštojo mokslo sistemos, ypač jos pertvarkos metu, bei nenumatant aukštojo mokslo reformos pasekmių, jokie pokyčiai negali būti sėkmingi.

“Švietimo ir mokslo ministerijos metų pradžioje pateikta pasekmių analizė buvo panašesnė į galimų teigiamų pokyčių pristatymą ir dabar yra akivaizdu, jog reformuojant sistemą klaidų neišvengta”, – pažymi LSAS vadovas.

Anot jo, LSAS pateikia savo požiūrį į aukštojo mokslo reformą ir sistemą, nurodo įvairių sričių trūkumus bei numato, kaip juos taisyti.

LSAS aukštojo mokslo reformos ir sistemos analizėje nurodoma, jog iki šiol nėra atliktas aukštųjų mokyklų tinklo ir studijų programų vertinimas, aukštosios mokyklos neadekvačiai vertina savo galimybes priimamų studijuoti studentų kiekio atžvilgiu, nėra profesinio orientavimo sistemos, tinkamos informacijos apie studijas, nėra prognozuojami šalies specialistų bei ūkio poreikiai, pasigendama aukštojo mokslo strategijos.

Analizėje taip pat apžvelgti priėmimo į aukštąsias mokyklas trūkumai, nurodoma, jog galiojanti priėmimo sistema yra pagrįsta stojimu į universitetus, o ne pasiskirstymu tarp sektorių, išskirta specialaus pasiruošimo reikalaujančių studijų programų problematika, pažymima, jog buvo skelbiama klaidinančios informacijos iki bendrojo priėmimo ir jo metu.

LSAS paruoštame dokumente keliama ir aukštojo mokslo prieinamumo problema, kalbama apie nepalankias paskolų studentams sąlygas, stipendijas, studijų kainų dydį, kaip neatitinkantį valstybės ekonominės situacijos bei visuomenės keliamiems studijų kokybės reikalavimams. Taip pat pažymimas praktikų sistemos nebuvimo klausimas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: