Kauno miesto tarybai vienbalsiai pritarus, numatyta plėsti vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo švietimo veiklų pasirinkimą. Švietimo, kultūros bei sporto įstaigos, nevyriausybinės organizacijos ir laisvieji mokytojai nuo šios savaitės iki liepos 8 d. kviečiami teikti paraiškas dėl papildomo vaikų užimtumo organizavimo per likusias atostogas. Tam numatyti 272 tūkst. eurų.

Pirmenybė – ilgesnėms stovykloms

Kauno miesto savivaldybė ragina suklusti švietimo, kultūros, sporto įstaigas, asociacijas, laisvuosius mokytojus bei kitus juridinius asmenis, rengiančius vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, užimtumo veiklas arba stovyklas. Jau nuo šios savaitės jie kviečiami teikti paraiškas ir prisidėti kuriant smagias bei turiningas atostogas Kauno vaikams.

Jau iki šiol įvairios trukmės užsiėmimus Kaune pasirinko apie 3 tūkst. vaikų, tačiau iki naujųjų mokslo metų šis skaičius, tikimasi, išaugs beveik dukart.

Pirmenybė teikiama vasaros stovykloms, kurios vykdomos kartu su maitinimo bei apgyvendinimo paslaugomis ir trunka nuo 5 iki 18 kalendorinių dienų. Kasdien vaikai turėtų būti užimti ne mažiau kaip 8 valandas be pertraukų. Viena organizacija gali rengti neribotą stovyklos pamainų skaičių.

Siekia integruoti neįgaliuosius

„Labai kviečiame vaikų vasaros stovyklų ir kitų veiklų organizatorius dalyvauti. Nors apsukos didelės ir reikės į darbus kibti pasiraitojus rankoves, tikimės liepos pabaigoje ir rugpjūčio mėnesį pasiūlyti įdomų bei vertingą užimtumą dar keliems tūkstančiams Kauno vaikų. Čia ypač svarbu į užsiėmimus integruoti mokinius, turinčius didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius dėl negalios“, – teigė Kauno mero pavaduotoja Rasa Šnapštienė.

Organizatoriai turi pateikti duomenis apie save, numatyti tikslinę grupę, išsamiai aprašyti planuojamas veiklas bei detaliai pagrįsti planuojamą sąmatą savo veikloms įgyvendinti. Taip pat turi būti sudaryta detali kiekvienos dienos užsiėmimų programa, skirta tik Kauno miesto mokyklų auklėtiniams. Paraiškų formos ir visa aktuali informacija – internete: https://bit.ly/kvietimas-teikti-paraiskas.

Paraiškų ir kitų dokumentų laukiama iki liepos 8 d. 17 val. Tas pats organizatorius gali teikti tik vieną paraišką, kurios, pasibaigus nurodytam terminui, nebus galima taisyti, tikslinti ar pildyti.

Pradžia – liepos pabaigoje

Pasibaigus kvietimo periodui, visos gautos paraiškos bus užregistruojamos ir vertinamos pagal tai, ar atitinka Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei savivaldybės aprašuose ir kvietime nustatytus reikalavimus. Komisija atsižvelgs, ar pateikti visi reikiami dokumentai, išsami informacija apie planuojamus neformaliojo vaikų švietimo projektus, edukacines ir kitas ugdomojo pobūdžio veiklas, ar finansiniai ištekliai suplanuoti efektyviai ir pagrįstai.

Stovyklos, kurias atrinks vertinimo komisija, bus tvirtinamos savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu. Pasirašius sutartis su organizatoriais, liepos antroje pusėje startuos registracija į naujas vasaros stovyklas. Jų sąrašai bus publikuojami internete: vasara.kaunas.lt

Vien tik per birželį „Kauno vaikų vasaros“ stovyklos ir vasariški užsiėmimai sulaukė beveik 3000 mažųjų kauniečių, kurie pasirinko atostogas leisti prasmingai ir turiningai.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: