(c) Wikimedia Commons archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės tarybos nariams buvo pateikta informacija apie savivaldybės 2009 metų devynių mėnesių biudžeto vykdymą.

Kauno miesto savivaldybės šių metų devynių mėnesių pajamų patikslintas planas įvykdytas 83,1 proc., t.y. gauta 100,758 mln. litų pajamų mažiau nei planuota. Pajamos iš mokesčių, gaunamų į Savivaldybės biudžetą, už devynis mėnesius įvykdytos 72 proc.

Į Savivaldybės biudžetą patenkančių mokesčių struktūroje didžiausią dalį sudarė gyventojų pajamų mokestis – 80 proc. ir turto mokesčiai – 16,4 proc. Gyventojų pajamų mokesčio pajamų patikslintas planas įvykdytas 67,4 proc., t.y. gauta 94875,9 tūkst. litų pajamų mažiau nei planuota. Palyginti su 2008 metų tuo pačiu laikotarpiu, gyventojų pajamų mokesčio gauta 18,1 proc. mažiau.

Nuo šių metų sausio 1-os sumažintas mokesčio tarifas nuo 24 proc. iki 15 proc. Tai turėjo pagrindinę įtaką pajamų sumažėjimui. Taip pat pajamų sumažėjimui turėjo įtakos sulėtėjęs darbo užmokesčio augimas.

Didžiausią kitų pajamų dalį – 75 proc. – sudaro pajamos už prekes ir paslaugas, t. y. įmokos į Kauno miesto savivaldybės biudžetą, kurios skiriamos specialiosioms programoms finansuoti. Šių įmokų patikslintas planas įvykdytas 92,3 proc., t.y. pajamų gauta mažiau nei planuota.

Savivaldybės biudžeto devynių mėnesių patikslintas programų finansavimo planas įvykdytas 86,4 proc., t.y. neįvykdytas 80,991 mln. litų. Pagrindinė devynių mėnesių patikslinto asignavimų plano neįvykdymo priežastis yra tai, kad trūko apyvartos lėšų atsiskaityti už jau atliktus darbus bei suteiktas paslaugas.

Pagal 2005-2009 metais pasirašytas paskolų sutartis iš bankų gauta 43,618 mln. litų:

• Kauno pramogų ir sporto rūmų statybos darbams finansuoti – 304,9 tūkst. litų,

• Kauno miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti – 638,9 tūkst. litų,

• projektams, remiamiems iš Europos sąjungos struktūrinių fondų, įgyvendinti – 1,889 mln. litų, Kauno miesto inžinerinių statinių statybos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti – 160,1 tūkst. litų,

• Kauno pramogų ir sporto rūmų, viešosios infrastruktūros Nemuno saloje plėtojimo bei kitų miesto inžinerinių statinių projektavimo, statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto darbams finansuoti – 2,495 mln. litų,

• Kauno miesto kultūros, sporto, švietimo ir sveikatos apsaugos objektų projektavimo, statybos, kapitalinio remonto, rekonstrukcijos darbams finansuoti ir materialinei bazei gerinti – 957,5 tūkst. litų,

• Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti – 10 mln. litų,

• Kauno pramogų ir sporto rūmams statyti ir viešąjai infrastruktūrai Nemuno saloje plėtoti – 1,056 mln. litų,

• Kauno miesto inžinerinių statinių projektams parengti ir jiems įgyvendinti – 518,7 tūkst. litų, Savivaldybės įsipareigojimams pagal koncesijų sutartis vykdyti – 1,733 mln. litų,

• Kauno miesto švietimo ir kultūros objektų projektavimo, kapitalinio remonto ir rekonstravimo darbams finansuoti – 3,477 mln. litų,

• Kauno miesto sporto ir socialinių objektų investicijų ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitos tarptautinės paramos projektams rengti, įgyvendinti ir materialinei bazei gerinti – 386,3 tūkst. litų,

• trumpalaikė paskola (kredito linija) 20 mln. litų laikinam biudžeto apyvartos lėšų trūkumui padengti.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: