Organizatorių archyvo nuotr.

Kauno rajono savivaldybės taryba šiandien nusprendė pakeisti Juozo Naujalio memorialinio muziejaus pavadinimą ir vadinti jį Kauno rajono muziejumi bei išplėsti jo veiklą. Kauno rajono muziejus veiks Raudondvario dvare.  

Kauno rajono savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė sako, kad priėmus šį sprendimą, rajone veiks juridinio asmens statusą turinti viena biudžetinė įstaiga – Kauno rajono muziejus. Jis turės tris filialus: Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejų, Babtų kraštotyros muziejų, Tradicinių amatų centrą.

Vedėjos žodžiais, filialams atsiras didesnės galimybės dalyvauti projektinėje veikloje ir gauti papildomą finansavimą. Filialai nevykdys administravimo funkcijų, tai padės jiems efektyviau organizuoti muziejinę veiklą, daugiau dėmesio skirti edukacinėms programoms ruošti bei vykdyti. Steigiamos projektų vadovo, muziejinių vertybių skaitmeninimo specialisto pareigybės.

„Kauno rajono muziejuje rinkiniai bus komplektuojami šiomis kryptimis: kompozitoriaus Juozo Naujalio gyvenimas, kūryba ir veikla; Raudondvario raida, Raudondvario dvaro istorija, istoriniai apylinkių objektai; iškilios asmenybės, gimusios ar dirbusios Raudondvaryje; Kauno krašto materialinis ir dvasinis kultūros paveldas; Kauno rajono kraštotyrininkų rankraščiai; brolių A. ir J. Juškų gyvenimas ir darbai; Vilkijos krašto iškiliausių žmonių gyvenimas ir kūrybinis palikimas; etnografinis paveldas; Babtų ir apylinkių kraštotyra ir t.t.“, – kalbėjo I. Marcinkevičienė.

Iki pertvarkos vienintelis Juozo Naujalio memorialinis muziejus turėjo juridino asmens statusą – buvo Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Kiti du muziejai – A. ir J. Juškų etninės kultūros ir Babtų kraštotyros – neturėjo juridinio asmens statuso ir negalėjo teikti paraiškų įvairiems fondams, rėmėjams bei kitiems finansavimo šaltiniams.

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2007 m. liepos 12 d. sprendimu Nr. TS-114 patvirtintoje Kauno rajono savivaldybės Gyvenimo ir veiklos kokybės gerinimo strategijoje 2007-2013 m. numatyta priemonė, kurią įgyvendinant optimizuojamas kultūros, švietimo ir sporto įstaigų tinklas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: