(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Trečiadienį posėdžiavusi Kauno miesto savivaldybės kolegija nagrinėjo Seimo kontrolieriaus pasiūlymus Savivaldybei dėl mišrių atliekų tvarkymo.

Situacija Kaune nepatenkinta bendrovė „Vitaresta“ kreipėsi į Seimo kontrolierių, kad priverstų miesto savivaldybę pakeisti savo sprendimą dėl atliekų tvarkymo. UAB „Vitaresta“ kaltino savivaldybę, kad ji nepasirašo sutarties dėl komunalinių (buitinių) atliekų tvarkymo su bendrove „Vitaresta“. Seimo kontrolierius išnagrinėjo minėtos įmonės skundą ir savivaldybės merui Andriui Kupčinskui pateikė siūlymą apsvarstyti galimybę pakeisti ar panaikinti Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 30 sprendimo 1 punktą, kuriuo UAB „Kauno švara“ buvo pavesta tvarkyti mišrias komunalines atliekas savivaldybės teritorijoje, siekiant suderinti šį sprendimą su Konkurencijos įstatymo nuostatų reikalavimais. Seimo kontrolierius savo išvadose nenurodo privalomai pakeisti savivaldybės tarybos sprendimą dėl atliekų tvarkymo pavedimo savivaldybės įmonei.

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme numatyti trys būdai, kuriais gali būti parenkamas atliekų tvarkytojas: 1. savivaldybė atliekas tvarkyti paveda savivaldybės arba kelių savivaldybių įsteigtai atliekų tvarkymo įstaigai, įmonei ar organizacijai; 2. atliekas tvarko konkurso tvarka parinktas operatorius; 3. savivaldybė įveda rinkliavą ir viešojo pirkimo būdu perka iš ūkio subjektų atliekų tvarkymo paslaugą.

Kadangi savivaldybė yra įsteigusi atliekų tvarkymo įmonę – bendrovę „Kauno švara“ jai ir buvo pavesta tvarkyti mišrias komunalines atliekas savivaldybės teritorijoje. Bendrovė gerai atlieka jai pavestą užduotį, todėl nėra būtinybės skelbti konkurso papildomam komunalinių atliekų tvarkytojui parinkti.

Dar 2006 – aisiais UAB „Dzūtra“ savivaldybei pateikė analogiškus kaltinimus kaip ir UAB „Vitaresta“. Šiuo metu su bendrove „Dzūtra“ vyksta teisiniai ginčai. Kol vyksta ikiteisminiai ginčai, ir nėra Aukščiausiojo teismo sprendimo, Seimo kontrolierius tyrimą nutraukė.

Kauno miesto savivaldybės kolegijos nariai posėdžio metu nusprendė, kad kol negautas Aukščiausio teismo sprendimas, komunalinės atliekos savivaldybės teritorijoje ir toliau bus tvarkomos pagal iki šiol galiojantį Tarybos sprendimą.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: