(c) Kaunastrans.lt archyvo nuotr.

Ketvirtadienį Kauno miesto savivaldybės tarybai bus siūloma apsispręsti, ar pritarti, kad akcinė bendrovė „Autrolis“ būtų pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę, po pertvarkymo ji būtų reorganizuojama jungimo būdu, prijungiant ją prie uždarosios akcinės bendrovės „Kauno autobusai“.

AB „Autrolis“ ir UAB „Kauno autobusai“ sujungimo į vieną juridinį asmenį galimybių studiją valdybų užsakymu atliko UAB „Savvin“. Su studija ir jos išvadomis susipažino ir joms pritarė abiejų įmonių valdybos.

Ekspertų parengta galimybių studija parodė, kad būtų ekonomiškai tikslinga sujungti Kauno miesto visuomeninio transporto bendroves. Konsultantai paskaičiavo, kad „Kauno autobusų“ ir „Autrolio“ galimas sujungimas atsipirktų per 1-2 metus, o kasmet leistų sutaupyti ne mažiau kaip 1,2 mln. litų. Dėl įmonių jungimo iš darbo nebūtų atleistas nė vienas vairuotojas.

Advokatų kontoros nuomone, prieš reorganizuojant AB „Autrolis“ ir UAB „Kauno autobusai“, viena iš bendrovių turi būti pertvarkyta, t.y. turi būti pakeista vienos iš bendrovių teisinė forma.

Teisės aktai, reglamentuojantys bendrovių turimų Vietinio vežimo licencijų ir Bendrijos vežimo licencijos išdavimą, nenustato galimybės perduoti licencijas kitiems asmenims, todėl bendrovių reorganizavimas prijungimo būdu būtų palankesnis dėl licencijų išsaugojimo. Mažiau licencijų turinčią bendrovę AB „Autrolis“ nuspręsta prijungti prie daugiau licencijų turinčios bendrovės UAB „Kauno autobusai“.

Preliminariu ekspertų vertinimu, bendrovės gali tikėtis įgyvendinti susijungimą, patirdamos apie 1 mln. litų sąnaudų. Jei būtų realizuota analizėje pateikta galima sujungimo sinergija (apie 700 tūkst. litų per metus darbo užmokesčio ir susijusių mokesčių sąnaudoms) bei masto ekonomija (iki 500 tūkst. litų per metus dėl pirkimo konkursų organizavimo išlaidų mažėjimo, dėl pirkimų masto ekonomijos įsigyjant įvairias prekes) ir darant prielaidą, kad galimos reorganizavimo sąnaudos neviršytų 1 mln. litų, bendrovių reorganizavimas atsipirktų per 1-2 metus.

Iš esmės pertvarkius maršrutų sistemą, Kauno miesto savivaldybė kasmet sutaupytų šimtus tūkstančius litų, o keleivių vežimo tinklas būtų maksimaliai optimizuotas. Be to, Kauno savivaldybė nori skatinti gyventojus naudotis viešuoju transportu ir dar labiau gerinti tokio transporto paslaugas. Įmonių sujungimas tam suteiks papildomų galimybių.

Reikėtų priminti, jog AB „Autrolis“ ir UAB „Kauno autobusai“ yra sudariusios paskolos sutartis su Europos rekonstrukcijos ir plėtros banku (toliau ERPB), taip pat sutartis dėl savivaldybės paramos.

Ekspertų nuomone, tikslinga su ERPB apsvarstyti galimybę pakeisti galiojančias AB „Autrolis“ ir UAB „Kauno autobusai“ ir ERPB paskolos sutartis ir sutartis dėl Savivaldybės paramos, apjungiant jų nuostatas į vieningą paskolos sutartį, sudarytą su po reorganizavimo veiklą tęsiančia bendrove, ir vieningą sutartį dėl Savivaldybės paramos, siekiant išvengti neaiškumų, susijusių su sutarčių nuostatų taikymu, atlikus bendrovių reorganizavimą.

Savivaldybė tikisi, kad po reorganizacijos įmonės laikytųsi vieningo keleivių vežimo plano ir strategijos, išnyktų iškreipta konkurencija, o subsidijos ir transporto priemonėms skiriama rida būtų perskirstytos bendrovės viduje, o tai leistų sutaupyti nemažai lėšų.

Jei viskas vyktų sklandžiai, reorganizavimo procesas galėtų užtrukti apie 6-7 mėn.

Įmonių vadovai planuoja surengti susitikimus su darbuotojais, jiems bus paaiškintos bendrovių sujungimo priežastys ir siekiama nauda. Bus mažinamos valdymo išlaidos, tačiau nė vienas vairuotojas dėl įmonių jungimo iš darbo nebus atleistas.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: