Čia šita upė rodos kažkokiame gal Vietname ar kokioje nors Kampučijoje... Nuotrauka gal ir ne į temą, bet tokiai temai labai tinkama, nes vaizduoja visą reikalo durnumą ir kartu niūrų realizmą.

Čia šiaip mintis tokia man kilo, kaip į upių reguliavimą žiūrėti turėtų visokie skirtingi žmonės. Nepriimkite to rimtai, o geriau pafantazuokite patys ir pasiginčykite.

 • Šiaip eilinis žmogus: noriu, kad upėje būtų galima saugiai ir ramiai maudytis, o jos vanduo būtų geriamas
 • Nuosaikūs socialistai: upių vanduo turi būti išdalintas visiems po lygiai
 • Komunistai: upės yra žmonių nuosavybė, todėl jas reikia reguliuoti, suvarant į kanalus, paskandinti jose liaudies priešus, norinčius atimti vandenį iš dirbančiųjų, o už savavališką vandens vartojimą – sušaudyti
 • Nacistai: upės yra arijų nuosavybė, todėl jas reikia reguliuoti, suvarant į kanalus, paskandinti jose visus nearijus, norinčius atimti vandenį iš arijų, o vandenį paversti iškiliausių arijų nuosavybe, kad jie galėtų pardavinėti kitiems arijams
 • Žalieji: upės yra gamtos šaltinis, todėl reikia draugauti su žuvimis ir rengtis drabužiais iš upėse augančių maurų
 • Frydmanistai: upės yra svarbus rinkos veiksnys, todėl reikia uždrausti statyti per jas užtvankas ir tiltus, o taip pat netrukdyti pilti į jas visokias gamybos atmatas, kadangi visi tie reguliavimai iškreipia ekonominę situaciją
 • Anarchistai: visi turi teisę šikti į vandenį, o paskui iš jo gerti, bet tą teisę iš mūsų atima valdžia ir didžiosios korporacijos
 • Neokomunistai: tarybiniais laikais valdžia į upes pripildavo daugiau vandens ir visi turėjo teisę maudytis
 • Feministės: patriarchato apologetai žemina moteris, kadangi upės yra pailgos ir simbolizuoja falą
 • Krikščionys: tik tikėjimas ir krikščioniška moralė padės mums atsigerti vandens, todėl tiktai pilnos šeimos turi gauti tam teisę
 • Islamistai iš Gazos ruožo: o pas mus nėra upių, todėl mes turime teisę pas jus apsigyventi ir gauti iš jūsų pašalpas, nes jūs, turėdami upes, mus diskriminuojate
 • Procesistai: mums jokio skirtumo, ką jūs darote su upėmis, tačiau jos turi būti išmatuojamos ir tekėti pagal tikslus
 • Kompiuterastai: ke? upstream ar downstream?
 • Keynes šalininkai: upių tėkmę reguliuoja pinigai, nes kuo daugiau pinigų, tuo daugiau galima pripirkti vandens, o kuo daugiau vandens, tuo daugiau galima išleisti pinigų
 • Naujųjų monetarinių teorijų šalininkai: pasaulinių bankų sąmokslas nupirko visas upes ir jų vandenį naudoja pinigų gamybai, tačiau šiuos kaupia bankuose, taip perimdamas visą ekonomikos valdymą
 • Šiaip ekonomistai: nėra įrodyta, kad upės teka kažkuria kryptimi ir kad ji nėra akmenys, tačiau ekonomikos dėsniai sako, kad jose gali būti vandens tais atvejais, kai upės teka į vieną pusę ir vandens yra, bet kita vertus…
 • Teisininkai: formuluojant upės apibrėžtį, taikytinos nuorodos į civilinio kodekso straipsnį, reglamentuojantį upių tėkmės kryptingumą, temperatūrą ir įsipareigojimų vykdymą, todėl tuo pagrindu norint išduoti maudymosi leidimą, reiktų pasiremti įsigaliojusia praktika…
 • Biurokratai: už upių vandens gėrimą turi būti taikomos baudos, o norintiems prie upių prisiartinti, reikia užpyldyti 7 formų paraiškas ir gauti patvirtinimus, leidžiančius įvertinti leidimo išdavimo galimybių tyrimo patvirtinimo analizės projektą, pagal kurį bus nuspręsta dėl to, kokio dydžio baudas skirti už įstatymų pažeidimą, įvykdytą prašant leidimo
 • Mokesčių inspekcija: visas vanduo, įskaitant ir upių vandenį, yra galutinis vartojamas produktas, todėl yra apmokestinamas 21 procentu PVM, o už neteisėtą jo gėrimą turi būti baudžiama, kaip už nelegalius atsiskaitymus natūra ir gamtos išteklių vagystę, o siekiant išvengti mokesčių slėpimo, visiems įtariamiems vandens vartojamu preventyviai bus blokuojamos sąskaitos
 • Verslininkai: norėjom valtis nuomoti, bet valdžia neleido, valtis konfiskavo ir baudas uždėjo
 • Mafukai: norėjom verslininkus reketuoti, bet valdžia pirmiau suspėjo
 • Megztos beretės: valdžia vandenį vagia, žmonėms nelieka
 • Medikai: šioje upėje yra pavojingas bakterinis užterštumas, nitratų ir pesticidų kiekiai viršija visas normas, sunkiųjų metalų užterštumas yra pavojingas sveikatai
 • Rubikai: už vandenį iš upės visi turi mokėti mums pinigus, o vandens iš upės gėrimas yra nelegalus veiksmas, už kurį mes pinigus išsireikalausime per teismus
 • Autorių teisių gynėjai: už bet kokius garsus, panašius į vandens čiurlenimą, pliuškenimą, burbuliavimą ar ošimą turite mums susimokėti mokesčius, nes mes atstovaujame šių garsų savininkus
 • Visokie šiaip politikai: mes sumažinsime upių kainas, o jų tėkmę padidinsime aukščiau vidurkio
 • Žvejai: o kodėl šioje upėje išdvėsė žuvys?
 • Vaikai: mes išsimaudėme upelyje, o mus šunvotėm išbėrė
 • Chronius, netyčia girtas paslydęs Nėries pakrantėje: gelb, ble, bul ble bulbulbul…
 • Bebrai: o, maistas pats atėjo

Originalus įrašas tinklaraštyje Rokiškis

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: