(c) Stock.xchng archyvo nuotr.

Birželio 8 d. finansų ministrė Ingrida Šimonytė dalyvaus Liuksemburge vyksiančiame ES ekonomikos ir finansų ministrų (ECOFIN) tarybos posėdyje bei Europos investicijų banko (EIB) Valdytojų tarybos metiniame susitikime.

ECOFIN tarybos posėdyje bus svarstomi pasirengimo Europos Vadovų Tarybos susitikimui klausimai bei atariamos ES bendrosios ekonominės ir politikos gairės, kuriomis remiantis valstybės narės formuos nacionalines reformų programas. Taip pat planuojama pritarti Tarybos išvadoms dėl ES 2020 strategijos, kurioje išskirti pagrindiniai aspektai dėl tolimesnio darbo įgyvendinant ES 2020 tikslus nacionaliniu lygiu. EIB susitikime bus aptariama EIB 2009 metinė veikla ir finansiniai rezultatai, tvirtinamos EIB metinės finansinės ataskaitos.

ECOFIN susitikimo metu ES finansų ministrams bus pristatyta ataskaita apie pasiektą pažangą stiprinant finansų reguliavimą ES mastu. Svarbiausios iniciatyvos šioje srityje, ties kuriomis koncentruotas darbas – ES finansų rinkos priežiūros reformų paketas, pasiūlymai dėl krizių prevencijos ir valdymo bei kredito reitingų agentūrų veikla, siekiant didesnio ES finansų sektoriaus skaidrumo ir priežiūros. Taip pat ministrams bus pateikta ataskaita dėl fiskalinio „išėjimo“ (krizės laikotarpiu laikinai taikytų fiskalinių priemonių atsisakymo) strategijų taikymo pastaraisiais mėnesiais. Pabrėžiama, kad atsižvelgiant į pastaruoju metu augantį susirūpinimą dėl didėjančių skolų, konsolidavimą reikėtų paspartinti tose ES šalyse, kurios susiduria su didele rizika skolai augti.

Šiame ECOFIN tarybos posėdyje dar numatoma aptarti bendrą ES poziciją š. m. birželio 4-5 d. Busane (Pietų Korėja) vyksiančiame G20 ministrų ir centrinių bankų valdytojų susitikime, kuriame bus diskutuojama apie pasaulio ekonomikos augimą, finansų sistemos reformos prioritetus, o taip pat pasaulio finansinės apsaugos priemones bei tarptautinių finansų institucijų reformą.

Be to, posėdyje bus aptariamas stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimas: Portugalija ir Ispanija pristatys atnaujintas biudžetų konsolidavimo priemones, o Taryba priims nuomonę dėl atnaujintos 2009-2013 m. Kipro Stabilumo programos.

Šiame susitikime bus aptariama ir euro zonos plėtra, ketinama priimti Euro zonos valstybių rekomendacijas dėl sprendimo, kuriuo leidžiama Estijai įsivesti eurą nuo 2011 m. sausio 1d. Pagal Europos Komisijos ir Europos centrinio banko š.m. gegužės 12 d. pranešimus apie konvergenciją, Estija atitinka visus Mastrichto kriterijus. Formalus ECOFIN tarybos sprendimas šiuo klausimu bus priimamas liepos 13 d.

ES finansų ministrai dar aptars tarpinę ataskaitą dėl strategijos įveikiant iššūkius, kuriuos kelia visuomenės senėjimas. Ataskaitoje patvirtinamas bendras ES šalių įsipareigojimas kuo greičiau mažinti skolą, didinti užimtumą ir produktyvumą, reformuoti pensijų, sveikatos apsaugos ir ilgalaikės sveikatos priežiūros sistemas bei neatidėliojant tęsti struktūrines reformas. Taip pat ketinama svarstyti reglamento pakeitimus, kuriais siekiama sudaryti sąlygas Komisijai, Europos statistikos agentūrai Eurostat ir valstybėms narėms veiksmingiau bendradarbiauti gerinant valdžios sektoriaus finansų statistikos kokybę ir patikimumą valstybėse narėse, kuriose yra susidaręs pernelyg didelis valdžios sektoriaus deficitas.

LR Finansų ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: