(c) stock.xchng archyvo nuotr.

Švietimo ir mokslo ministerijoje aptartas studentų priėmimas į menų studijas. Aptarime dalyvavo stojamųjų egzaminų vertinimo komisijų, studentų organizacijų, taip pat Prezidentūros ir Seimo švietimo, mokslo ir kultūros komiteto atstovai. Nutarta toliau tobulinti priėmimo tvarką, kad ji būtų kuo objektyvesnė ir skaidresnė.

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius pristatė žingsnius, kurie buvo atlikti pagal 2009 m. patirtį keičiant šiemetinio priėmimo tvarką. Po 2009 m. priėmimo iš menų studijas vykdančių aukštųjų mokyklų atstovų sudaryta darbo grupė pasiūlė tobulinimo priemones, kurios buvo įgyvendintos vykdant šiemetinį priėmimą. 2010 m. meno studijų srities finansavimas atskirtas į dvi krypčių grupes. Iki 20 proc. lėšų numatyta teikti tikslinio finansavimo keliu – konkrečios programos tam tikrą studijų vietų skaičių galėjo gauti per grantus. Taip pat patobulintas stojančiųjų gebėjimų vertinimas, siekiant aiškiau diferencijuoti stojamojo egzamino rezultatus ir apibrėžti vertinimo kriterijus. Aukštosioms mokykloms suteikta teisė pačioms spręsti dėl konkrečios stojamųjų egzaminų organizavimo ir rezultatų norminimo tvarkos.

2010 m. menų studijų srityje fiksuotas didelis konkursas – priėmimo sistemoje užregistruoti 4273 pageidavimai į universitetus, 2687 į kolegijas. Lyginant su 2009 m., šiemet labai išaugo pereinamasis balas, kolegijose – net kelis kartus.

Konstatuota, kad aukštosios mokyklos ne iki galo pasinaudojo tiksliniu finansavimu. Iš 100 universitetams numatytų vietų panaudoti 67 grantai, iš 70 kolegijoms – 6. Taip pat nesinaudojama galimybe ypač gabius, bet konkurso į valstybės finansuojamas studijų vietas neįveikusius studentus atleisti nuo dalies ar viso mokesčio už mokslą.

Rengiantis 2011 m. metų priėmimui, planuojama toliau tobulinti grantų skyrimo procedūras. Aukštosios mokyklos taip pat raginamos pagal šiemetinio priėmimo patirtį koreguoti egzaminų organizavimo ir rezultatų norminimo tvarką, į šiuos procesus aktyviai įtraukiant stojamųjų egzaminų vertinimo komisijas.

LR Švietimo ir mokslo ministerijos informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: