(c) stock.xchng archyvo nuotr.

„Su kokiomis kliūtimis dažniausiai susiduria kitataučiai studijuodami Lietuvos aukštosiose mokyklose? Kodėl šios problemos atsirado Lietuvos aukštosiose mokyklose? Kokiu būdu efektyviausiai galima būtų spręsti kitataučių problemas ne tik aukštajame moksle, bet ir visuomenėje?“

Į šiuos klausimus studentai drauge su dėstytojais atsakymų ieškos jau kovo 17 dieną  sostinėje Mykolo Romerio universitete (MRU) Lietuvos studentų sąjungos (LSS) rengiamoje diskusijoje „Ar universitetas atviras kitataučiams?“. Diskusija –  Žmogaus teisių stebėjimo instituto rengiamos „Prieš rasizmą ir kitas nepakantumo formas 2010“ savaitės renginių ciklo dalis.

„Šiuo metu Lietuvos aukštasis mokslas sparčiai siekia integruotis į tarptautinę erdvę ir būti atviras užsienio studentijai. Tačiau užsienio šalių studentai nuogąstauja dėl šalyje vis dažniau patiriamų aplinkinių užgauliojimų, komentarų ar netgi aplinkinių smurto veiksmų. Tai nemenkas signalas susirūpinti ir kuo greičiau pradėti spręsti šias problemas ne tik aukštajame moksle, bet ir visuomenėje.

Šiuo tikslu studentų atstovai inicijuoja diskusiją, kurioje bus suteikta galimybė tiek Lietuvos, tiek užsienio studentams bei dėstytojams ne tik išanalizuoti dabartinę situaciją valstybėje, bet ir rasti galimus sprendimo būdus“, – teigė Lietuvos studentų sąjungos projektų vadovas bei šios diskusijos moderatorius Vytautas Valentinavičius.

Pasak V. Valentinavičiaus, diskusija bus pradedama Žmogaus teisių kino festivalio  „Ad Hoc: Nepatogus kinas“ filmo peržiūra. Filme bus atskleistos užsienio valstybių visuomenėje užfiksuotos kitataučių fobijos bei rasizmo pasireiškimai. O diskusijoje studentai drauge su dėstytojais bei svečiais plačiau apžvelgs bei analizuos šių problemų pasireiškimą Lietuvos visuomenėje.

Savo patirtimi bei įžvalgomis dalysis Mykolo Romerio universiteto doc. dr. Vladislav B. Sotirovic, Vilniaus Gedimino technikos universiteto doc. dr. Nida Vasiliauskaitė, LSS prezidentas Dainius Dikšaitis bei Lygių galimybių plėtros centro atstovė dr. Vilana Pilinkaitė-Sotirovič.

Primename, savaitės prieš rasizmą renginiai yra visą Europą vienijančio projekto dalis. Šiuo tikslu kasmet pavasarį seniausio žemyno valstybėse tradiciškai rengiami daugiakultūriniai jaunimo festivaliai, miestų sienos valomos nuo rasistinių šūkių. Jungtinių Tautų Generalinė asamblėja paskelbė kovo 21-ąją Tarptautine rasinės diskriminacijos panaikinimo diena, pažymint 69 demonstrantų, protestavusių prieš apartheidą, nužudymą Šarpevilyje, Pietų Afrikoje, 1960-aisiais.

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: