Atsinaujinusi KTU vadovybė pasirengusi pokyčiams

Kauno technologijos universiteto senatas patvirtino naujojo rektoriaus prof. Petro Baršausko teiktas prorektorių kandidatūras. Naujai išrinkti prorektoriai kuruos ir stiprins Universiteto mokslinę, studijų veiklą, tarptautinius ryšius, glaudų bendradarbiavimą su verslo įmonėmis. Ypač daug dėmesio bus skiriama Universiteto vaidmens tarptautiniu mastu didinimui, bendrų įmonių su verslu kūrimui, patrauklių, šiuolaikiškų studijų programų kūrimui.

Rektorius prof. Petras Baršauskas, pristatydamas kandidatus prorektorių pareigoms, pabrėžė, kad Universitete tikrai yra intelektinio potencialo, kuris gali sustiprinti Universiteto vaidmenį ne tik Lietuvoje, bet ir kitur. Naujai išrinkti prorektoriai skirs didelį dėmesį gilesnei savo veiklos analizei ir strateginių tikslų įgyvendinimui, į veiklas įtraukiant visą KTU bendruomenę.

Studijų prorektoriumi toliau dirbs prof. Pranas Žiliukas. Jis bus atsakingas už fakultetų, katedrų, mokslo centrų, institutų studijų veiklą, taip pat biblioteką ir leidybą. Profesorius, dirbantis ne vienoje LR švietimo ir mokslo ministerijos bei kitų institucijų darbo grupėje, turi sukaupęs ir administracinės, ir teisinės, ir mokslinės patirties. Jo nuomone, didžiausias dabartinio darbo tikslas – stiprinti technologinių mokslų patrauklumą tarp jaunimo, taip pat keisti ydingą dabartinę vidurinio mokslo profiliavimo sistemą.

Pirmą kartą Lietuvos technologiniame universitete vadovų komandą papildė moteris. Mokslo prorektore tapo prof. Asta Pundzienė (organizacinės psichologijos krypties, socialinių mokslų srities daktarė), iki šiol ėjusi ISM mokslinių tyrimų ir doktorantūros dekanės pareigas. Ji bus atsakinga už fakultetų, katedrų, mokslo centrų ir institutų mokslinę veiklą. Taip pat doktorantūrą, kai kuriuos mokslo ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ projektus, mokslinius tyrimus su įmonėmis, komercializaciją ir kt.

Rektorius, teikdamas profesorės kandidatūrą, pabrėžė, kad Universiteto mokslo sritį norėtų pakreipti organizacijos ir vadybos kryptimi, taip pat siektų stiprinti darbą su įmonėmis, kurti naujas įmones, vadinamąsias pumpurines įmones (spinofus), telkti dėmesį mokslo produktų komercializavimui. Anot prof. P. Baršausko, stipriosios prof. A. Pundzienės pusės – strategija, pokyčių valdymas, inovacijos.

Tarptautinių ryšių ir plėtros prorektoriumi tapo anksčiau ėjęs infrastruktūros prorektoriaus pareigas prof. Sigitas Stanys. Kaip teigė prorektorių ir jo veiklos gaires pristatęs rektorius prof. P. Baršauskas, didžiausią dėmesį reikėtų skirti Universiteto tarptautėjimui, t. y. dar didesniam įsitraukimui į tarptautinę mokslo ir studijų erdvę, užmegzti ir stiprinti dabartinius ryšius su kitomis pasaulinėmis mokslo ir studijų institucijomis. Taigi prorektorius prof. S. Stanys bus atsakingas už fakultetų, katedrų, tarptautinę ir projektinę veiklą, taip pat kai kuriuos mokslo ir verslo centro (slėnio) „Santaka“ projektus.

Kauno technologijos universiteto informacija

Naujienos iš interneto

Taip pat skaitykite: